Veiligheid

Eén op de drie Vlaamse werknemers ervaart zijn/haar werk als niet zinvol

Bedrijven moeten werk maken van meer autonomie in de job en een betere feedbackcultuur. Werknemers moeten op zoek naar betere connectie met hun talenten en interesses. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van AMS (Antwerp Management School), dat vandaag werd voorgesteld op het Kabinet van Minister van Werk Kris Peeters.

“De resultaten van deze nulmeting vormen een belangrijke barometer. De resultaten tonen een breuklijn in statuut en functies. Bij wie meer zeggenschap heeft over zijn of haar jobinvulling (zelfstandigen t.o.v. werknemers; kaderleden t.o.v. arbeiders en uitvoerende bedienden) zien we meer mensen die zinvolheid ervaren in hun job. Zinvolheid moet extra aandacht krijgen bij die groepen die in een meer uitvoerende modus werken. We roepen op om aan de slag te gaan en pistes uit te werken om zinvol werk te verhogen bij iedereen. Ik neem dit alvast mee in de uitvoering van het project Werkbaar Wendbaar Werk,” aldus Minister van Werk Kris Peeters, tevens peter van het project.
 
Het volledige persbericht door Kris Peeters kan u hier nalezen.
 
Lees ook het eerdere nieuwsbericht over hoe job crafting je job weer zinvol kan maken.

Gepubliceerd op 27-06-2016

  125