Veiligheid

Eén op drie gecontroleerde zieken werkt in het zwart

Bij controles die het Rijksinstituut voor Ziekte – en invaliditeitsverzekering (RIZIV) vorig jaar bij 980 arbeidsongeschikte werknemers uitvoerde, bleken er 304 in het zwart te werken. Dit komt ongeveer neer op één op drie werknemers. Wie op zwartwerk wordt betrapt, moet zijn uitkeringen terugbetalen.

Het gaat om mensen die al aan meerdere medische controles waren onderworpen: een controle door de huisarts én een evaluatie door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds. Bijna alle controles gebeuren na klachten van burgers, na een vraag van inspectiediensten, auditoraten en ziekenfondsen of op initiatief van het RIZIV. ‘Zomaar ad random controleren is weinig zinvol’, stelt het RIZIV.

Het is echter zo dat slechts een miniem percentage van de invaliden wordt gecontroleerd op zwartwerk, namelijk minder dan 0,3 procent. Eind vorig jaar telde ons land maar liefst 370.400 ‘invaliden’, werknemers en zelfstandigen die langer dan een jaar buiten strijd zijn. Dat is een record.

Het RIZIV wijst erop dat het niet gemakkelijk is om zwartwerkende langdurig zieken te betrappen. Het is een tijdrovend proces, want het RIZIV moet de zieken al bijna snappen terwijl ze aan het werk zijn.

Bron: De Standaard, Een op drie gecontroleerde zieken werkt in het zwart, 18 mei 2016
 

Gepubliceerd op 26-05-2016

  155