Veiligheid

Eerste resultaten van campagne ‘Lever veilig’

Het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf, NAVB-CNAC Constructiv (NAVB) lanceerde in 2012 de campagne ‘Lever veilig’ die de aandacht wou vestigen op de problematiek van ongevallen bij de levering en behandeling van bouwmaterialen en stortklaar beton. De eerste resultaten van die campagne zijn gepubliceerd in het jaarverslag 2014 van het NAVB.
 
Doelstellingen
De campagne werd gelanceerd door het NAVB samen met zijn sociale partners, Fedbeton en Federale Verzekering. Ze had enkele duidelijke doelstellingen voor ogen:
  • de frequentie- en ernstgraad van ongevallen bij de leveranciers, tijdens de behandeling van materialen en tijdens de levering van gebruiksklaar beton verminderen;
  • het aantal opleidingsuren verhogen bij de doelgroepen van de campagne;
  • de preventiemaatregelen versterken;
  • het gebruik van aangepaste arbeidsmiddelen (bescherming en behandeling) bevorderen.
De campagne richtte zich tot iedereen die van dichtbij of veraf betrokken is bij de levering van bouwmaterialen. Dit ging van fabrikanten van materialen over handelaars en leveranciers van stortklaar beton tot aannemers en bouwvakkers.

Een van de belangrijkste aspecten bij het uitwerken van preventiemaatregelen met betrekking tot de risico’s van deze activiteiten, is een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Het hoeft dan ook geen betoog dat o.a. de veiligheidscoördinatoren nauw bij de campagne werden betrokken.
 
Verloop van de campagne

Zoals bij vorige campagnes van het NAVB, verliep ook deze in twee fasen:

  1. tijdens de preventieve golf van september 2012 tot mei 2014 werd vooral ingezet op sensibilisering en informatieverspreiding;
  2. daarna volgde vanaf juni 2014 een handhavingsgolf door de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

In het kader van de handhavingsgolf werd een uitgebreide lijst met aandachtspunten samengesteld die de inspecteurs van de AD TWW gebruikten tijdens hun bouwplaatsbezoeken. Daarnaast heeft de AD TWW ook een doorgedreven actie gevoerd bij bouwhandelaars. De handhavingsgolf werd in de loop van de campagne met zes maanden verlengd, daardoor zijn er nog geen eindresultaten gekend.
 
Resultaten van de sensibiliseringsgolf

De adviseurs van het NAVB vestigden tijdens hun bouwplaatsbezoeken regelmatig de aandacht van aannemers en bouwvakkers op de risico’s bij de levering en verplaatsing van bouwmaterialen.

Uit de evolutie van 2012 tot 2014 van de vaststellingen door de NAVB-adviseurs blijkt er een verbetering op het vlak van de organisatie van de werf (o.a. voorzien van opslagplaatsen, laad- en losplaatsen, inzameling van afval) en op het vlak van de producten en materialen (o.a. verpakking van de goederen, etikettering).

Het NAVB heeft in 2014 echter meer adviezen geformuleerd dan in 2012 en in 2013 voor hefwerktuigen, hijstoebehoren en werfvoertuigen. Het ging onder andere om adviezen in verband met het gebruik van lengen voor eenmalig gebruik, een geldige keuring van het hijstoestel of van het hijstoestel in combinatie met een personenbak of een betonneerbak met geïntegreerd werkplatform.
 

Gepubliceerd op 22-06-2015

  119