Veiligheid

Elke dag 100 valse zieken ‘betrapt’

Vorig jaar kregen 310.000 zieke werknemers en ambtenaren bezoek van controleurs. 21.400 werden vervroegd terug naar de werkvloer gestuurd, zo blijkt uit een rondvraag bij de vijf grootste controlebedrijven.

Het gaat dikwijls om gerichte controles, als de werkgever vermoedt dat de zieke een kwaaltje voorwendt om thuis te kunnen blijven. Volgens de controleartsen schrijven de huisartsen te gemakkelijk een ziektebriefje en laten hun patiënten te lang thuis. In 2015 werden zeven artsen geschorst omdat ze onterecht ziektebriefjes uitschrijven, blijkt uit cijfers van de Orde der Geneesheren. Daarnaast kregen 11 dokters een berisping en 7 een waarschuwing. Die cijfers zeggen echter niets over de mensen die een ziekte veinzen of te lang thuisblijven. En dat gebeurt ook vaak, zo blijkt uit een onderzoek van De Tijd.

Eén op de vijftien gecontroleerde zieken bleek genezen te zijn, was niet echt ziek of zat langer thuis dan noodzakelijk was. Dat komt neer op honderd valse zieken per werkdag. Controleartsen botsen ook vaak op een gesloten deur. Bij Securex krijgt de arts in 15 procent van de gevallen de zieke niet te zien. Bij Mediwe is dat zelfs in 18 procent van de gevallen. Dit mag eigenlijk niet, want een werkgever kan eisen dat zieke werknemers vier uur per dag thuis zijn. Deze verplichting wordt door de vakbonden ‘medische enkelband’ genoemd.

Werknemers kunnen het bezoek van een controlearts ervaren als een motie van wantrouwen van hun werkgever. Dit hoeft volgens Pieter Lauwers niet zo te zijn: “Wanneer een werkgever controles uitvoert op basis van objectieve criteria die voor iedereen dezelfde zijn, hoeft niemand zich geviseerd te voelen. Meer zelfs, de controleartsen voorkomen dat mensen proberen te profiteren van het systeem. Dat is in het voordeel van de collega’s op het werk, die anders gaten moeten dichtrijden die er eigenlijk niet mogen zijn. En van de zieken zelf, die kunnen zeggen dat ze ook echt arbeidsongeschikt zijn.”

Het is echter ook belangrijk om in te zetten op preventieve maatregelen. Men kan zoveel controleartsen sturen als men wilt, maar daarmee los je het fundamentele probleem niet op, stelt Eduard De Decker.

Bron:
De Tijd, controleurs sturen 21.000 zieken terug naar het werk, 21 mei 2016.

 

Gepubliceerd op 27-05-2016

  106