Veiligheid

Elke dag worden 5 onveilige werven stopgezet

Vorig jaar werden er in België elke dag vijf bouwwerven stilgelegd omdat de werkomstandigheden er niet veilig genoeg bleken. Dit cijfer is stabiel, maar enigszins toch verontrustend omdat het aantal controles met een kwart daalde. De bouwsector zelf is vragende partij voor meer controles.

Volgens cijfers van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk werden vorig jaar 1 417 werven wegens tekortkomingen stopgezet. Enkele jaren geleden bedroeg dit cijfer nog 1 606 maar toen werden er veel meer controles uitgevoerd. Zo werden er 14 672 controles uitgevoerd in 2013. Dit aantal daalde naar 10 627 in 2016.

Oneerlijke concurrentie

In 2011 verloren 8 arbeiders het leven. Vorig jaar vielen er 6 dodelijke slachtoffers. De bouwsector betreurt de vermindering van het aantal controles en stelt vast dat buitenlandse bedrijven niet altijd voldoende investeren in veiligheid. "Iedereen moet de Belgische wetgeving strikt naleven. Minder aandacht besteden aan veilig werken komt in feite neer op een vorm van oneerlijke concurrentie”, luidt het bij de Confederatie Bouw.

Het aantal ongevallen vertoont een dalende trend - van 20 164 in 2011 naar iets meer dan 14 000 in 2015, maar verontrustend is wel dat het aantal ernstige ongevallen toeneemt.

Gepubliceerd op 11-10-2017

  292