Veiligheid

Elke Sleurs geeft cijfers over arbeidsongevallen bij FOD Financiën

Staatssecretaris Elke Sleurs heeft in de Kamer heel wat cijfermateriaal gegeven over de arbeidsongevallen bij de FOD Financiën. Het gaat om cijfers voor de periode 2009-2013.

Aantal arbeidsongevallen in de administraties en overheidsbedrijven die onder de bevoegdheid vallen van Elke Sleurs

JaarMannenVrouwen
2009138222
2010144262
2011144191
2012113228
2013111197

In 2013 werd 12 keer een aanbeveling gegeven voor een actie voor individuele beschermingsmiddelen, zoals beschermingskledij en/of -schoenen, of collectieve beschermingsmiddelen, zoals aanpassingen in het dienstgebouw. Dat is een verdubbeling tegenover 2012. 

Aantal dagen afwezigheden

Sinds 2012 wordt een totaal gemaakt van het aantal dagen afwezigheden die een gevolg zijn van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar of van het werk.

Jaar van het ongevalAantal dagen werkongeschiktheid (TWO) ingebeld*Aantal TWO/aantal AO** = gemiddeld
201222.26022.260/681 = 32,68 dagen
201322.90022.900/713 = 32,11 dagen

* Jaarrapport van de Federale Overheidsdienst Financiën
** Som van het aantal arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk

Aantal blijvende werk onbekwaam

Jaar van het ongevalAantal blijvende werk onbekwaam
200933
201044
201125
201226
201312

Kostprijs van arbeidsongevallen

Interessant is de vraag betreffende de kostprijs van arbeidsongevallen aan de overheid.

Gemiddeld kost een arbeidsongeval aan de Overheid:

  • Wedde. Gemiddelde gemiddeld loon op basis van de geplafoneerde jaarwedde voor de berekening van een lijfrente x gemiddeld aantal dagen TWO voor 2012 en 2013 = 24.332,08 euro x 32,39/360 = 2.189,21 euro
  • Medische kosten. De facturen van medische kosten worden vergoed door Medex. Gebaseerd op het totaalbedrag (2009 tot en met 2013) dat door MEDEX voor terugvordering werd voorgelegd in dossiers waarbij een tegenpartij is betrokken, zal de kostprijs voor medische kosten gemiddeld 183,45 euro bedragen.
  • Lijfrente. Voor de periode 2009 - 2013 stelde de FOD Financiën voor het aantal arbeidsongevallen met een blijvende arbeidsongeschiktheid 333 ministeriele besluiten tottoekenning van een lijfrente, op. Het gemiddelde percentage blijvende arbeidsongeschiktheid wordt genomen op 7,5% met als basisloon de geplaffoneerde jaarwedde van 24.332,08 euro: 24.332,08 euro x 7,5 % = 1.824,90 euro 24.332,08 euros x 7,5 % = 1.824,90 euros

Preventie

Voor het geheel van de gebouwen van de FOD Financiën zijn tien preventieadviseurs actief die er op toezien dat de wetgeving over de veiligheidsnormen wordt nageleefd. Zij brengen hierover verslag uit aan de betrokken stafdiensten, afhankelijk van het op te lossen probleem; die aanbevelingen worden uitgevoerd in overleg met de econoom van het gebouw. Tegelijkertijd is een psychosociale cel belast met de
behandeling van psychosociale kwesties op het werk.

 
 
 

Gepubliceerd op 20-04-2015

  279