Veiligheid

Epilepsie op het werk

Kent u uw plichten als werkgever ten aanzien van mensen met epilepsie op het werk? Afhankelijk van de job en het inzicht over de situaties die een aanval kunnen uitlokken, zijn "redelijke aanpassingen" vaak zeer eenvoudig door te voeren.

Individuele gezondheids- en veiligheidsrisicobeoordeling

Epilepsie is een aandoening die gekenmerkt wordt door afwijkingen in de hersenen en herhaalde aanvallen. 
Als iemand epilepsie heeft, moet de werkgever een individuele gezondheids- en veiligheidsrisicobeoordeling uitvoeren om ervoor te zorgen dat deze persoon zijn werk op een veilige manier kan uitvoeren.
 
Om het risico te bepalen, zouden de betrokken persoon en de werkgever onder meer de hierna opgesomde vragen moeten bespreken.
 • Wat gebeurt er wanneer u een aanval hebt?
 • Zijn uw aanvallen gecontroleerd?
 • Hoe vaak krijgt u aanvallen?
 • Doen ze zich op een bepaalde tijd van de dag voor?
 • Krijgt u ze wanneer u wakker bent, wanneer u slaapt of beide?
 • Is er iets wat de kans op een aanval vergroot, zoals slaaptekort, vermoeidheid, stress, hormonale veranderingen, knipper- of flikkerlichten of -patronen?
 • Krijgt u een waarschuwing vóór een aanval?
 • Hoelang duurt een aanval?
 • Hoe voelt u zich achteraf?
 • Hoelang duurt het voor u hersteld bent?
 • Hebt u eerste hulp of specifieke verzorging nodig tijdens of na een aanval?
 
Wanneer die vragen beantwoord zijn, kan de werkgever beoordelen of hij al dan niet de "redelijke doorvoert.
 

Redelijke aanpassingen zijn een verplichting

 
Werkgevers zijn verplicht redelijke aanpassingen door te voeren wanneer een gehandicapte werknemer anders ernstig benadeeld zou zijn ten opzichte van niet-gehandicapte collega's. Dat een aanpassing al dan niet "redelijk" is, wordt bepaald door de volgende elementen:
 • of de aanpassing de hindernis doeltreffend wegneemt
 • of de aanpassing praktisch is
 • de kostprijs van de aanpassing in verhouding tot de middelen van de organisatie
 • de beschikbaarheid van financiële steun.
 
Bepaalde epilepsiepatiënten hebben helemaal geen aanpassingen nodig op het werk. Deze mensen zijn misschien aanvalsvrij, of lopen geen gevaar wanneer ze een aanval krijgen op het werk.
Sommige mensen weten dat bepaalde situaties hun aanvallen kunnen uitlokken. Mogelijke triggers zijn vermoeidheid, stress en bezorgdheid. Inzicht in triggers kan een goede basis zijn om praktisch uitvoerbare redelijke aanpassingen te identificeren.
 
Als iemands aanvallen uitgelokt worden door vermoeidheid, zal ploegenarbeid het gevaar voor aanvallen waarschijnlijk groter maken. Ploegenarbeid kan namelijk het normale slaappatroon verstoren en dus vermoeidheid in de hand werken. Een redelijke aanpassing kan zijn de ploegenarbeid te veranderen of beperken, of de werkuren voor deze persoon te veranderen.
 
Mogelijke redelijke aanpassingen voor individuele werknemers zijn:
 • vaste werkuren in plaats van wisselende ploegen
 • een verandering van werklocatie, bijvoorbeeld om dichter bij huis of bij verzorgingsstructuren te zijn
 • extra pauzes om oververmoeidheid te voorkomen
 • een mentor aanstellen
 • indien nodig extra tijd voor opleiding
 • een duidelijke routine en een vast werkschema
 • een persoonlijk werkstation dat zo veilig mogelijk is voor iemand die nog aanvallen heeft
 • extra verlofuren voor behandelingen/afspraken in het kader van een beleid van gehandicaptenverlof
 • uitwisseling van bepaalde taken met collega's, met hun instemming.
 
In bepaalde gevallen kunnen aanpassingen het werk niet veilig maken voor personen met ongecontroleerde eigenschappen, zoals werk:
 • op onbeschermde hoogten (bv. als steigerbouwer);
 • bij open water;
 • met hoogspanning of open stroomkringen;
 • op of dicht bij bewegende voertuigen;
 • bij onbewaakte vlammen, ovens en hete platen.

Eerste hulp bij een aanval

 
De eerste hulp voor een persoon met een epileptische aanval omvat de volgende elementen:
 • voorkomen dat de persoon verwondingen oploopt;
 • het hoofd van de persoon ondersteunen;
 • een epilepsie-identiteitskaart of identiteitsbandjes zoeken;
 • de persoon helpen met ademen door hem of haar voorzichtig in de veiligheidshouding te leggen na de aanval;
 • bij de persoon blijven tot hij of zij volledig hersteld is.

Gepubliceerd op 04-01-2016

  518