Veiligheid

Ergonomie: Duitse opleidings- en zoektools

De online Duitse pedagogische modules “KAN Praxis” zijn ontworpen om uw kennis over ergonomie bij te spijkeren. Voortaan kunt u ze ook raadplegen in het Engels, net zoals de databases NoRA (preventienormen) en ErgoNoRA (ergonomische normen).

“Tot hiertoe worden de ergonomische aspecten enkel in de opleiding van de ingenieurs, en meer bepaald, van de ontwerpers, aangeroerd. Ofwel worden deze cursussen enkel als keuzevak aangeboden.”
 
Uitgaand van deze vaststelling heeft de Duitse commissie voor veiligheid en gezondheid op het werk en normalisatie (KAN) beslist om opleidingsmateriaal over ergonomie en de ergonomische normen te ontwikkelen. De vijf modules reiken oplossingen aan voor problemen die kunnen opduiken als de ergonomie reeds in de ontwerpfase verwaarloosd wordt. De economische aspecten van ergonomie komen eveneens aan bod. Hoewel ze vooral bedoeld zijn voor het universitair onderwijs, zijn deze modules ook interessant voor de personen die instaan voor preventie op de werkvloer en hun kennis op dat vlak willen bijschaven.
 
Elke module verstrekt materiaal voor een conferentie van 90 minuten. Het gaat vooral om  PowerPointpresentaties, verrijkt met voorbeelden “voor en na” (videoclips, foto’s, teksten, …). Er wordt ook telkens verwezen naar de normen die verband houden met elke module alsook naar tests en mogelijke oplossingen.
 
Oorspronkelijk bestonden de modules enkel in het Duits, maar nu dus ook in het Engels. We moeten er wel meteen bij vermelden dat de Duitse versie meer up-to-date is. De editie 2015 wordt momenteel naar het Engels vertaald. Om de bestanden te downloaden, moet u zich registreren.
 
Naast de tool KAN Praxis kunt u in de database NoRA doelgericht zoeken naar allerlei preventienormen. Ze wordt elke maand bijgewerkt en bevat informatie over zo’n 13.500 geselecteerde Duitse, Europese en internationale normen.
 
De normen zijn gerangschikt per gebruiksdomein en risicocategorie, aangevuld met een uitgebreide lijst van termen in verband met preventie. In de zoekvelden kunt u op een heel gebruiksvriendelijke manier de trefwoorden in de bestaande indexlijsten terugvinden. Door trefwoorden uit de velden ‘toepassingsgebieden’ te combineren met ‘risico’s/gevaren’, kunt u uw opzoekingen tot de relevante preventiemateries beperken. Het zoekresultaat wordt voorgesteld in de vorm van een lijst met de titels van de normen. Met één muisklik kan de gebruiker, enerzijds, een samenvatting van de geselecteerde normen verkrijgen zodat hij kan nagaan of het systeem de juiste selectie gemaakt heeft en, anderzijds, meer gedetailleerde informatie over de normen opvragen.
De zoekfunctie is voor iedereen gratis. De volledige (betalende) versie van de gezochte normen kunt u online bestellen. 
 
NoRA heeft ook een ‘ergonomisch’ zusje: ErgoNoRA. Deze database bevat momenteel 2.442 normen die deels of volledig gewijd zijn aan ergonomievraagstukken. Beide databases bestaan ook in het Engels.
 
Bronnen:
 
Leermodules:        in het Engels      in het Duits
 
NoRa:                  in het Engels      in het Duits
 
ErgoNoRa:            in het Engels      in het Duits 
 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd op 21-12-2015

  378