Veiligheid

Ergonomisch ontwerp: waar knelt het schoentje?


Welke belemmeringen maken dat bij het technische ontwerp onvoldoende rekening wordt gehouden met ergonomie en menselijke factoren? Op zoek naar het antwoord op die vraag heeft het Britse preventieagentschap HSE zich over de internationale wetenschappelijke literatuur gebogen.

In totaal plozen de onderzoekers 45 studies na. Zij stelden vier belangrijke belemmeringen vast voor het gebruik van gegevens over ergonomie en menselijke factoren (E/HF) bij het ontwerp van uitrustingen: 
  • "Financiële overwegingen en druk binnen een onderneming, en meer bepaald haar businessplan, kunnen haar ervan weerhouden om geld uit te geven aan het gebruik van E/HF-informatie, vooral als de managers vinden dat dit weinig of geen financiële winst zal opleveren";
  • "Organisatorische beperkingen, zoals de noodzaak om een product binnen een vaste termijn te commercialiseren, kunnen verhinderen dat bij het ontwerp ervan een beroep wordt gedaan op E/HF-informatie". Tijdens de ontwerpfasen moeten de taken meestal verdeeld worden over "een breed scala aan specialisten en operationele eenheden". Dit betekent dat compromissen moeten worden gesloten tussen personen en teams die verschillende prioriteiten hebben. Daarom is het mogelijk dat E/HF-factoren als minder belangrijk worden ervaren dan andere overwegingen;
  • "Persoonlijke factoren hebben een grote invloed op het gebruik van E/HF-elementen. Dat geldt onder meer voor het persoonlijk engagement van de hogere managers die moeten inschatten welke waarde E/HF heeft voor de onderneming";
  • "Bij gebrek aan specifieke kennis over E/HF zijn vele ontwerpers en design engineers misschien niet in staat om te bepalen wanneer E/HF-elementen een meerwaarde kunnen geven aan de producten die zij ontwerpen". Misschien weten zij ook niet "waar zij gespecialiseerd advies kunnen vragen als hen dat niet rechtstreeks ter beschikking wordt gesteld."
Volgens het rapport "zijn financiële en commerciële factoren de belangrijkste belemmeringen voor de toepassing van E/HF in het ontwerp".

 

Gepubliceerd op 02-09-2015

  349