Veiligheid

EU-OSHA erkent Europese bedrijven en organisaties voor beheersing van stress

Als onderdeel van EU-OSHA's campagne 'Gezond werk is werk zonder stress!' heeft het Agentschap tijdens een plechtigheid onder leiding van EU-commissaris Marianne Thyssen en de directeur van EU-OSHA, Christa Sedlatschek, meer dan 100 officiële campagnepartners bijeengebracht die maatregelen hebben getroffen om psychosociale risico's en stress op de werkplek terug te dringen.

Bij deze gelegenheid heeft EU-OSHA aan Siemens de Award voor goede praktijken op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk toegekend in de nieuwe speciale categorie ‘Officiële campagnepartner’. De plechtigheid werd gehouden in het kader van een tweedaags evenement voor benchmarking en het uitwisselen van goede praktijken in Brussel op 5 en 6 maart 2015.

Siemens heeft de award gewonnen voor zijn holistische kader voor het beheer van psychosociale risico's en middelen: het initiatief ‘Life in Balance’. In dit bedrijfsbrede programma ligt de nadruk op vijf kerngebieden: bewustmaking, betrokkenheid van leidinggevenden, communicatie, training en het Employee Assistance Program (bijstandsprogramma voor werknemers). De toepassing van dit initiatief heeft bij Siemens geleid tot een sterk verbeterde dienstverlening, lagere kosten en betere managementrapportage. Bovendien is het arbeidsverzuim sinds het begin van het initiatief met 26 % afgenomen.

Ook Acciona Energia en Airbus werden geprezen om hun bijdrage tot de doeltreffende beheersing van werkgerelateerde stress en psychosociale risico's.

De totale kosten van psychosociale risico's en stress op de werkplek voor de Europese economie worden op miljarden euro's per jaar geraamd, en naar schatting 50 tot 60 % van alle verloren werkdagen in Europa is te wijten aan werkgerelateerde stress.

Gepubliceerd op 11-03-2015

  219