Veiligheid

Europees ontwerp stroomlijnt veiligheidsvereisten voor mobiele werktuigen

De Europese Commissie werkt aan een nieuw ontwerp van wetgeving dat de veiligheidsvereisten voor het wegverkeer van hef- en transportwerktuigen, grondverzetmachines, mobiele kranen of industriële heftrucks stroomlijnt.
 
Hoewel tal van aspecten al werden geharmoniseerd worden de ‘vereisten inzake verkeersveiligheid’, zoals lichten, remmen, stuurinrichting, afmetingen momenteel nog nationaal gereglementeerd. De producenten moeten dus voldoen aan eisen die verschillen naargelang van het EU-land. Dit leidt tot administratieve kosten en regulerende heffingen voor de constructeurs en tot problemen met de verkeersveiligheid voor de EU-landen waar strengere regels gelden.
 
De Europese Commissie is in juni 2017 een dialoog opgestart met de stakeholders om na te gaan wat de mogelijke effecten zouden zijn als de bestaande nationale reglementaire benaderingen worden omgevormd tot een geharmoniseerde EU-wetgeving. Een volgende workshop is op 9 februari 2018 gepland in Brussel.
 

Gepubliceerd op 19-01-2018

  215