Europees platform voor uitwisseling van COVID-19 data tussen onderzoekers

 De Europese Commissie heeft samen met diverse partners een Europees COVID-19-gegevensplatform gelanceerd voor de snelle verzameling en uitwisseling van data tussen wetenschappers.
 

Dankzij een gezamenlijke inspanning van de Europese Commissie, het Europees Instituut voor bioinformatica van het Europees Laboratorium voor moleculaire biologie (EMBL-EBI), de Elixir-infrastructuur, het Europese ‘Compare’-project en de EU-lidstaten, wordt een nieuw platform opgezet in de bestrijding van de pandemie. Dit platform moet een open, betrouwbare en schaalbare internationale omgeving creëren waarin de onderzoekers hun gegevens kunnen uitwisselen: DNA-sequenties, eiwitstructuren, gegevens uit preklinisch onderzoek en klinische proeven, epidemiologische gegevens… Snelle en open gegevensuitwisseling versnelt het onderzoek en de wetenschappelijke ontdekkingen, wat de efficiëntie van de bestrijding van  het coronavirus zal verhogen.

Het platform kadert in het EORvsCorona-actieplan dat op 7 april l.l. door de EU-ministers van onderzoek en innovatie werd onderschreven en dat tien prioritaire actiepunten vastlegde. Andere acties zijn onder meer het coördineren van de financiering, de uitbreiding van grootschalige klinische proeven in de EU, het uitbreiden van de steun voor innovatieve ondernemingen, en de ondersteuning van een pan-Europese Hackathon eind april om Europese innovatoren en het maatschappelijk middenveld te mobiliseren. 

 

Auteur: Joris De Vroey

Gepubliceerd op 29-04-2020

  45