Veiligheid

Europees rapport over hoe toekomststudies in beleid kunnen doorwerken

 
In een nieuw rapport van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk worden de bevindingen gepresenteerd van een project waarin werd onderzocht welke kernfactoren ertoe bijdragen dat resultaten van toekomststudies effectief worden omgezet in beleidsvorming.
 
Met dit Foresight-project wilde het Agentschap verder kijken dan de risico's op de werkplek die op dit moment actueel zijn en anticiperen op veranderingen op langere termijn. Het rapport beschrijft de verschillende effecten die met toekomststudies kunnen worden bewerkstelligd en gaat na welke factoren van doorslaggevend belang zijn om het beleid te kunnen beïnvloeden.
 
Lees het rapport op de website van het Agentschap: Hoe toekomststudies kunnen doorwerken in beleid
 

Gepubliceerd op 04-02-2016

  233