Veiligheid

Europese campagne voor de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten

Het Comité van hoge functionarissen van de arbeidsinspectie (SLIC) heeft een informatie- en handhavingscampagne gelanceerd om de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) van uitzendkrachten en grensoverschrijdende werknemers te bevorderen. De campagne, met als titel "Veilig en gezond werk voor tijdelijke werknemers", vindt plaats van oktober 2017 tot mei 2019.

De laatste tien jaar is het aantal uitzendkrachten enorm toegenomen in Europa. Uitzendkrachten kunnen erg kwetsbaar zijn, zoals blijkt uit studies die uitwijzen dat uitzendkrachten vaker te maken krijgen met ongevallen op het werk dan andere groepen werknemers.

Er zullen inspecties worden uitgevoerd, zowel bij de uitzendbureaus als bij de inlenende ondernemingen. In het kader van die campagne worden informatie- en bewustmakingsactiviteiten georganiseerd en wordt er een proefproject met grensoverschrijdende handhaving uitgevoerd.

Meer informatie daarover is in het Engels beschikbaar op de website van de campagne.

Gepubliceerd op 18-10-2017

  290