Veiligheid

Europese comités waarschuwen voor meer asbestdoden

Het Europese Economisch en Sociaal Comité (EESC) en het Comité van de Regio’s (CoR) waarschuwen dat het aantal geschatte doden door asbest kan oplopen tot 47.000 per jaar. Dat is 50% hoger dan eerst gedacht en twee keer zo veel als dodelijke verkeersongevallen. Er zijn ook nieuwe risicogroepen, waaronder schoolkinderen en leerkrachten, doe-het-zelvers en onderhoudsmedewerkers.

Ondanks het verbod sinds 2005, vinden we nog steeds op verschillende plaatsen asbest terug: schepen, treinen, machines, tunnels, waterleidingen,… Niet enkel werknemers in de bouwsector lopen risico op blootstelling aan asbest, eender elke andere aanwezige in een gebouw met asbest heeft een kans op blootstelling.

De comités besluiten dat na de conferentie ‘Freeing Europe safely from asbestos’ op 24 juni 2015. Ze dringen er bij de Europese Unie en de lidstaten op aan om een voorbeeld te nemen aan sommige lidstaten die een register aanleggen van alle gebouwen die asbest bevatten en actieplannen ontwikkelen om het asbest veilig te verwijderen. In grote lidstaten kunnen de kosten van asbestverwijderprogramma’s oplopen tot 10 à 15 miljard euro.

Het comité dringt verder aan bij de Europese commissie om:
  • veilige asbestverwijdering te linken aan energie-efficiënte renovaties van gebouwen;
  • de controle te verhogen op import van producten met asbest in de EU;
  • regionale overheden de middelen te geven om het asbestprobleem aan te pakken;
  • een nauwgezette analyse te maken van de bestaande risico’s.

Meer info op senTRAL:
Asbest - Beoordelen van het risico
(In de praktijk)
Asbest - Het opmaken van een inventaris en beheersprogramma (In de praktijk)


Gepubliceerd op 10-08-2015

  264