Evacuatieoefening: zorg voor goede visuele en mondelinge communicatie

In februari kondigde de overheid een vereenvoudiging van de noodhulp-nummers aan, maar hoe duidelijk communiceren bedrijven intern over hun noodprocedures? Als u binnenkort nog eens een evacuatieoefening organiseert, bedenk dan dat snelle en effectieve communicatie naar en van hulpverleners cruciaal is. Met deze tips is uw organisatie beter voorbereid op een geslaagde en efficiënte evacuatie.
 

Belgische werkgevers zijn verplicht om minstens één keer per jaar een evacuatieoefening te houden.
Het wettelijk kader voor hulpverleners, brandbestrijdingsdienst en veiligheidscommunicatie binnen het bedrijf is op volgende plaatsen in de Codex Welzijn op het Werk terug te vinden:

Maar welke praktische voorzieningen kunnen een snelle communicatie bij calamiteiten garanderen?

Rendement.nl formuleert verschillende tips om goed te kunnen communiceren op momenten dat goede communicatie cruciaal is.

Eerst en vooral moeten er natuurlijk voldoende hulpverleners worden opgeleid, aangesteld en aanwezig zijn op het moment van de calamiteit (ongeval, beginnende brand, evacuatieoefening, …). Zeker voor bedrijven met verschillende vestigingen is dit een belangrijk aandachtspunt.

Ten tweede moet er een betrouwbaar communicatieplatform zijn, zodat meldingen van calamiteiten op één nummer en via één centraal punt binnenkomen (alarmcentrale). Vanuit dit centrale punt kunnen daarna de hulpverleners worden gewaarschuwd. Er zijn moderne technieken, zoals track&trace of personenalarmering, die er voor kunnen zorgen dat hulpverleners snel kunnen worden ingezet.

Daarna is het belangrijk dat de communicatie tussen hulpverleners en medewerkers vlot en snel verloopt:
  • hulpverleners kunnen communiceren via mobiele telefoons of – voor grotere groepen – portofoons
  • één beeld zegt meer dan duizend woorden: goede communicatie is audio-visueel; maak dus gebruik van geluid, beelden, foto’s, video’s, symbolen en waarschuwingstekens
  • wanneer ook mondelinge communicatie wordt gebruikt, denk er dan aan dat er medewerkers kunnen zijn die het Nederlands niet voldoende beheersen

Voorts zijn er enkele praktische hulpmiddelen voor hulpverleners die de communicatie met de medewerkers kunnen optimaliseren:

  • felgekleurde, reflecterende hesjes met opschrift ‘EHBO’ of ‘hulpverlener’ zorgen voor herkenbaarheid, niet alleen voor de medewerkers maar ook voor professionele hulpdiensten die soms moeten worden ingeschakeld (brandweer, ambulance)
  • op dezelfde manier kan een helm zorgen voor extra duidelijkheid (en daarmee wordt ook de veiligheid van de hulpverlener zelf verhoogd)
  • om de herkenbaarheid te vergroten, is het een goed idee om regelmatig een hulpverlener een rondje door het bedrijf te laten maken (uiteraard met hesje en helm)
 
Meer op senTRAL:

Intern noodplan – Voorbeeld (Modellen en formulieren)

Gepubliceerd op 25-02-2020

  100