Extra budget voor onderwijsassistenten verlaagt werkdruk voor Nederlandse leerkrachten

Leerkrachten ervaren steeds meer werkdruk en dat uit zich in de ziektedagen. Bijna veertig procent van de afwezige leerkrachten in België zijn geveld door stress, een depressie of burn-out. Op 20 maart staakten een groot aantal leerkrachten om de aanhoudende werkdruk aan te kaarten. In Nederland voorzien ze sinds dit schooljaar extra budget om de werkdruk voor leerkrachten te verlagen. Onderzoek wijst nu uit dat het budget daadwerkelijk helpt om het onderwijs meer werkbaar te maken. De scholen gebruiken het budget vooral om extra personeel in te zetten.


bron foto: Pexels

Werkdrukakkoord

In februari 2018 sloten de Nederlandse vakbonden, de PO-Raad en onderwijsminister Arie Slob, het Werkdrukakkoord. Elke basisschool krijgt sinds dit schooljaar 155 euro per leerling om de werkdruk te verlichten. De school mag zelf bepalen welke maatregelen ze bekostigen met dit budget, zolang ze tot doel hebben om de werkdruk aan te pakken.

Minder werkdruk

Ondertussen werd het effect van de extra budgetten bevraagd bij 600 Nederlandse leerkrachten lager onderwijs door DUO Onderwijsonderzoek. De eerste resultaten lijken alvast positief. De meerderheid van de ondervraagde leerkrachten (63%) ervaart een lagere werkdruk sinds de invoer van het extra budget. Nochtans is dat voor 1 leerkracht op 3 niet het geval.

Gekozen maatregelen

Een grote meerderheid weet aan welke maatregelen de school het budget besteedt heeft.

De meest populaire maatregel is het aanwerven van extra onderwijsassistenten (54%). Een leerkracht op drie geeft aan dat het budget besteed werd om groepsleerkrachten of vakleerkrachten (elk 32%) in te zetten. Zo’n 18% geeft aan dat er teamondersteuners, zoals een conciërge, werd aangeworven. 10% van de leerkrachten zegt dat het budget gebruikt werd om meer of betere ICT-middelen aan te kopen.

Gesprek over de maatregelen

Het Werkdrukakkoord voorziet naast extra budget ook een verplichting voor schoolteams om een gesprek te voeren over de uitdagingen die leerkrachten ervaren op het vlak van werkdruk. Vervolgens moet het schoolteam oplossingen formuleren om de uitdagingen weg te werken. Deze oplossingen vormen de basis van het bestedingsplan. Bij 86% van de bevraagde schoolteams ging dit gesprek daadwerkelijk door.

Bij 11% van de schoolteams vonden er nog geen gesprekken plaats om maatregelen te formuleren.

Nog werk aan de winkel

Toch blijft de Algemene Onderwijsbond in Nederland waakzaam:”Dit was een grote stap die nodig was in het basisonderwijs en het is mooi dat het helpt. Maar het is nog lang niet genoeg.”

Wat in België?

Marianne Coopman, algemeen secretaris van het Christelijk Onderwijzersverbond, vindt dat de Vlaamse regering meer in het onderwijs moet investeren in plaats van besparen.

Ook in België gaan er stemmen op om de werkdruk te verlagen door meer onderwijsassistenten in te zetten. Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is één van de grote voorstanders. De assistenten zouden bijvoorbeeld administratieve taken kunnen overnemen, meegaan op schooluitstap, toezicht houden op de speelplaats, taken verbeteren of leerlingen die extra aandacht nodig hebben even apart nemen.

Meer info op senTRAL:

Burn-out en professionele uitputting  
Psychosociale risicoanalyse: vragenlijstonderzoek 


Gepubliceerd op 04-04-2019

  200