Veiligheid

Facility Manager onderschat zijn impact op welzijn

In de jaarlijkse statistieken van het RIZIV ging het aantal vergoede dagen de voorbije vijf jaar telkens omhoog. De recentste cijfers uit 2013 tekenen een stijging op met 4,11% ten opzichte van het jaar ervoor tot 34,55 miljoen euro. Om de werksfeer te verbeteren werven sommige bedrijven een blijdschapsmanager of Chief Happiness Officer (CHO) aan, een trend overgewaaid van Amerikaanse technologiebedrijven. Toch hoeft het eigenlijk zo geen vaart te lopen, want volgens Prof. Dr. Lode Godderis (Idewe) kunnen Facility Managers deze rol perfect op zich nemen: “Een Facility Manager heeft echt een impact op het welzijn van zijn medewerkers”. Vooral bij het re-integratieproject na langdurige ziekte kan de Facility Manager een belangrijke rol spelen. Dat staat te lezen in een artikel van het tijdschrift FM Magazine.
Contact houden

Cijfers bevestigen dat hoe langer iemand afwezig blijft van het werk, hoe kleiner de kans dat hij achteraf terugkeert. Na een afwezigheid van drie tot zes maanden is dat slechts de helft. Voor wie langer dan een jaar buiten strijd is, slinkt dit percentage tot 10 à 20%. Verschillende elementen spelen daarin een rol. Godderis: “Eenmaal de acute fase van de ziekte voorbij is, zien we bij heel wat mensen angst ontstaan. Wat gaan mijn collega’s zeggen? Ga ik het nog wel kunnen? Net hier kan een Facility Manager of een directe leidinggevende een belangrijke rol spelen. Hij kan deze angst voor een groot stuk wegnemen. De sleutel ligt hem vaak in contact houden met een zieke werknemer. Veel managers doen dit vandaag de dag niet. Niet uit een gebrek aan betrokkenheid of empathie, maar eerder uit verlegenheid. Ze weten niet goed wat te zeggen of willen niet controlerend overkomen. Nochtans kan een simpel telefoontje met de vraag ‘hoe gaat het’ al volstaan om een medewerker te laten voelen dat hij een belangrijke schakel is die gemist wordt.”

Duidelijke taakomschrijving

Een tweede belangrijk element om een succesvolle terugkeer mogelijk te maken, is het aanpassen van de werkomstandigheden. “De werkdruk verlagen is vaak een utopie, maar de manier veranderen waarop je er als team mee omgaat, is een haalbare kaart. Uit onderzoek blijkt dat werknemers nood hebben aan drie zaken: autonomie, vaardigheidsbenutting en sociale steun van collega’s en de leidinggevende. Daarnaast is taakduidelijkheid en het vermijden van rolconflicten ook heel belangrijk. Mensen willen precies weten wat van hen verwacht wordt en willen omlijnde functies die niet tegenstrijdig zijn. […] Als je er als manager in slaagt om duidelijke taken te geven en rolconflicten te vermijden, gaat het werkengagement vanzelf omhoog en daalt het risico op burn-out gevoelig.”

Hulp bij terugkeer

Vaak kan het werk ook de gezondheid bevorderen en is het een belangrijke stap in het herstel. De voorwaarde is achter dat de werkomstandigheden veranderd zijn. Denk als Facility Manager na over hoe er een re-integratietraject kan uitgetekend worden. “Je kan het vergelijken met het wielrennen”, verduidelijkt Godderis in het artikel “Een coureur die net terugkomt uit een zware blessure, laat je ook niet meteen de Ronde van Frankrijk rijden. Je laat hem opbouwen via kleinere rittenkoersen. Er zijn heel wat veilige en goede oplossingen ter beschikking waar soms nog te veel onwetendheid rond bestaat. Zo kan je werknemers halftijds laten herstarten. De helft van hun loon wordt dan via de mutualiteit bekostigd. Mochten ze toch hervallen, dan vallen ze in dit systeem niet terug op gewaarborgd loon, maar meteen op de ziekenkas. Dit maakt het risico voor werkgevers bijzonder klein, terwijl de werknemers geleidelijk aan terug in zijn job kan groeien. Het is jammer dat er nog zoveel pleinvrees bestaat over dergelijke maatregelen. Iedereen heeft wel een afwijking, iedereen kan vandaag de sterke zijn, maar heeft morgen misschien wat extra hulp nodig. Het is dan cruciaal om kansen en vertrouwen te geven. Je plukt er ook als bedrijf alleen maar voordelen van.”

Onderzoek Idewe

Verder staat in het artikel nog te lezen dat Idewe momenteel werkt aan een studie waarin ze de gezondheid in verschillende sectoren en leeftijdsgroepen grondig onder de loep nemen. De grootste uitdagingen liggen vooral in kleinere bedrijven. Ze zijn moeilijker te bereiken met campagnes en de kosten voor een uitgebreid welzijnsbeleid liggen voor hen een stuk hoger. Nochtans zijn net daar de risico’s het hoogst. Volgens een Europese studie ligt de kans op een dodelijk werkongeval dubbel zo hoog in een kmo. Maar in kleine bedrijven ligt er ook meer potentieel om een efficiënt welzijnsbeleid op poten te zetten. Het contact met de medewerkers is er immers veel nauwer. “Bedrijven moeten dan wel de oogkleppen willen afnemen en zich niet blindstaren op kortetermijnresultaten, maar investeren in hun mensen. We moeten meer proactief handelen en de winst die men boekt met gelukkige medewerkers in de verf zetten”.

Het volledige artikel “Facility Manager onderschat zijn impact op het welzijn”

Gepubliceerd op 13-11-2015

  167