Veiligheid

FBZ onderzoekt nu ook aanvragen beroepsziekten van de lokale politie

Het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) onderzoekt sinds 1 september 2014 de aanvragen voor een vergoeding beroepsziekten van de werknemers van de lokale politie. In het kader van de wetgeving voor provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, treedt het FBZ op als herverzekeraar. Medex, het medisch expertisecentrum van de federale overheid, behandelt deze dossiers niet meer.

Voor de werknemers van de lokale politie zelf blijft de werkwijze ongeveer dezelfde. Zij hadden vroeger al recht op een vergoeding voor een eventuele beroepsziekte. Het was en is nog steeds de bevoegde politiezone zelf die beslist of een werknemer recht heeft op zo’n vergoeding en die de werknemer vergoedt. Nieuw is dat het FBZ adviezen geeft omtrent vergoedingsaanvragen en de voorgestelde vergoedingen terugbetaalt aan de administratie. Bij deze nieuwe regeling is er geen tussenkomst meer van Medex.

Medex blijft wel de bevoegde instantie voor de federale politie, omdat het FBZ niet over de mogelijkheid beschikt om de aangevraagde beroepsziekten te onderzoeken.
In de praktijk worden de aanvragen die sinds 1 september zijn ingediend door werknemers van de lokale politie nu volledig behandeld door het FBZ. Medex heeft de nog lopende dossiers overgedragen aan het FBZ die de verdere opvolging ervan verzekert.

Werknemers bij de lokale politie die een aanvraag voor een vergoeding beroepsziekte willen indienen, wenden zich best eert tot de eigen werkgever voor meer informatie. De werknemer zal dan samen met zijn of haar werkgever het administratieve aanvraagformulier 601N moeten invullen en een arts vragen om het medisch formulier 603N in te vullen. Beide formulieren staan op op de website van FBZ.

De lokale politie zal zelf beide formulieren naar het FBZ sturen. Het FBZ zal de aanvraag onderzoeken en een advies overmaken aan de lokale politiezone. De werkgever zal de uiteindelijke beslissing versturen en de eventuele vergoeding uitbetalen.

De nieuwe regeling is opgenomen in het Koninklijk besluit van 29 juni 2014, dat is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 25 juli 2014.

Nieuwsbrief FBZ, FBZ onderzoekt nu ook aanvragen van de lokale politie, 20 november 2014

Gepubliceerd op 26-11-2014

  271