Federale ambtenaren en burn-out

Zowel in de private als de publieke sector is het ziekteverzuim de laatste jaren toegenomen. Alleen het ziekteverzuim van federale ambtenaren was in 2017 gedaald, maar ook in die groep was er vorig jaar opnieuw een lichte stijging. Belangrijkste oorzaak: burn-out.
 

Volgens de  laatste studie van Medex, het controleorgaan voor federale ambtenaren, bedroeg het ziekteverzuimpercentage in 2018 in die groep 6,58%, een stijging van 0,43% ten opzichte van 2017. Tegelijk steeg het percentage van federale ambtenaren die geen afwezigheden meldden van 32,8% in 2017 tot 33,1% in 2018. Een op vijf ambtenaren (20,6%) was in 2018 slechts eenmaal afwezig wegens ziekte of ongeval in de privésfeer.

90,2% van de afwezigheden waren medisch gerechtvaardigd, 8,3% kon niet worden gecontroleerd omdat de patiënt niet voor het onderzoek verscheen, en slechts 0,2% werd als medisch ongegrond beschouwd.

Medex merkt op dat "…werknemers in de privésector gemiddeld minder afwezig zijn (1,1 keer per jaar volgens Securex, 1,2 keer volgens SDWorx) dan ambtenaren (2,1 keer per jaar)". Aan de andere kant zijn mensen in de particuliere sector dan weer voor langere tijd afwezig: afhankelijk van de bron bedraagt de gemiddelde duur van de afwezigheid van werknemers 12,6 dagen (SDWorx) of 17,6 dagen (Securex), tegenover 15,2 dagen voor ambtenaren.

Meer psychosociale klachten

Psychologische ziekten hebben terrein gewonnen in de federale overheid. Depressie en burn-out waren de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim (34,4%). Daarna kwamen motorische aandoeningen (23,8%). Alle andere gevallen bleven onder het peil van 10%.

Met betrekking tot burn-out wijst minister Maggie De Block erop dat "…er heel wat actie is ondernomen voor zowel de werknemers, de ambtenaren als de zelfstandigen. Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico's, heeft een project gelanceerd om een op maat gemaakt ondersteuningsprogramma aan te bieden aan werknemers met een burn-out of een dreigende burn-out. We verwachten de resultaten eind 2021."

34,6% van de werknemers die minstens 30 dagen afwezig waren wegens ziekte, wilde in 2018 met een verminderde uitkering weer aan het werk gaan. Meer dan 9 van de 10 van deze verzoeken werden goedgekeurd.

"Een geleidelijke terugkeer naar het werk versnelt inderdaad het genezingsproces,” zegt de minister. "Om de re-integratie aan te moedigen hebben we een bewustzijnsbeleid ingevoerd dat gebaseerd is op een verandering van visie: beoordelen waartoe de werknemer in staat is, om een geleidelijke terugkeer op maat naar het werk mogelijk te maken.” Op dit moment kan de federale regering vanwege haar status van regering in lopende zaken niet verdergaan, maar de minister moedigt haar opvolger aan "…om de belangrijke hervorming die we zijn begonnen voort te zetten."

Federaal minister van Ambtenarenzaken David Clarinval is ook van mening dat de volgende regering moet opkomen voor het welzijn van de ambtenaren op het werk - ook door middel van telewerken. “Het telewerkbeleid werd uitgebreid, of het nu gaat om de invoering van satellietwerk of om het toestaan van langere perioden van telewerk. De cijfers bevestigen dat deze trend zich verder zal zetten. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat het gemiddelde aantal ziektegevallen lager is bij werknemers die op afstand werkten dan bij werknemers die niet telewerkten."

 
 

Gepubliceerd op 02-01-2020

  97