Veiligheid

"Fun at work”, but keep it safe!

Afgelopen jaren duikt het verschijnsel “fun at work” meer en meer op. Dit verschijnsel zou dienen om de tevredenheid en creativiteit van werknemers te verhogen, wat zou resulteren in een verhoogde productiviteit.

Er zijn hier tal van geode voorbeelden terug te vinden, vb. bij Google, waar o.a. gratis massages, vergaderen in een ballenbak, glijbanen ter vervanging van trappen…aangeboden worden.
Maar hoe zit het op vlak van veiligheid in zulke ondernemingen? Zou ruw spel op het werk ook kunnen bijdragen tot meer arbeidsongevallen?

Uiteraard is zulke werkomgeving niet de norm, maar toch dient men rekening te houden met de verscheidenheid aan persoonlijkheden op een werkvloer, waarbij sommige werknemers de dagen sneller laten voorbijgaan door zich te vermaken. Uiteraard zijn er veel voordelen aan “fun at work”, maar waar trekken we de lijn.

In het bijzonder, heeft in 2009 het OSHA gevraagd arbeidsongevallen die voortvloeien uit ruw spel te registreren als een arbeidsongeval, om op die manier ook deze te kunnen registeren. 
Juist daarom is het in het belang van elke organisatie om een beleid hieromtrent op te maken om zulk gedrag te beheersen.

Op individueel niveau, is het belangrijk om werknemers te doen inzien hoe zulk ruw spel kan zorgen voor onnodige risico’s. Wanneer we geacht zouden zijn te moeten werken ipv ruw te spelen moet men rekening houden met de 4 factoren van het S.A.F.E model van Safety DNA:
Stays in Control: Blijf in controle.
Aware of Surroundings: Wees bewust van je omgeving.
Follows Rules: Volg de regels, vooral in gevaarlijke werkomgevingen.
Exhibits Caution: Benadruk voorzichtigheid

De uitdaging hier als preventieadviseur is om werknemers te leren dat “fun at work” vooral op een veilige en gecontroleerde manier moet gebeuren. Met alle gevaren die zich nu al voortdoen in een werkomgeving is er geen excuus om onnodige risico’s hieraan toe te voegen. Uiteraard wil iedereen tevreden en productieve werknemers, maar dit mag niet ten koste van je veiligheid op de werkvloer.

Als conclusie kan men stellen dat het instellen van grenzen in “Fun at work” onze werknemers veilig en gemotiveerd zal houden. 

Gepubliceerd op 12-01-2016

  154