Veiligheid

Gebrek aan vakkennis leidt tot meer ziekte en burn-out

Uit een onderzoek van CBS en TNO blijkt dat 23 % van alle werknemers vindt dat hij onvoldoende vakkennis heeft of vaardigheden mist om zijn werk naar behoren uit te voeren, wat het risico op ziekte en burn-out verhoogt.
 
Onder de werknemers die vinden dat hun kennis helemaal up-to-date is, ligt het verzuimpercentage op 3.4 %. Bij werknemers die vinden dat hun vakkennis te wensen overlaat, is dat 4.7 %. Zij hebben ook vaker te kampen met symptomen van burn-out.
 
Verschillen binnen leeftijds- en beroepsgroepen

Uit het onderzoek blijkt dat de allerjongsten en de (bijna-) pensioengerechtigden het grootste vertrouwen hebben in hun vakkennis. Die eerste groep betreedt vaak de arbeidsmarkt via een baan onder hun opleidingsniveau. Daardoor ervaren zij geen kennistekort of gebrek aan vaardigheden. De groep 65-plussers op zijn beurt doet relatief vaak werk waarvoor weinig kennis vereist is of waarin geen snelle ontwikkelingen spelen.
 
Werknemers in de bedrijfstak informatie en communicatie hebben moeite om op de hoogte te blijven van de technologische ontwikkelingen. In de bouwsector zijn het de elektriciens en loodgieters die een kennistekort bij zichzelf vaststellen. Verder kampen automonteurs, reclamemakers, marktonderzoekers en industrieel ontwerpers met gelijkaardige problemen. Werknemers in de horeca, landbouw en visserij en het vervoer geven dan weer geen last te hebben van een gebrek aan kennis.
 
 
 

Gepubliceerd op 02-06-2015

  140