Geen e-mails na de werkuren voor werknemers Lidl

‘Constant bereikbaar zijn is een fel onderschat probleem. De overheid moet afspraken rond deconnectie verplicht maken’, zo betoogt arbeidspsycholoog Hans De Witte. Lidl geeft alvast het goede voorbeeld door ervoor te zorgen dat collega’s vanaf 1 september geen mails meer kunnen ontvangen na 18uur. E-mails versturen kan nog wel, maar de mail komt pas de volgende dag om 7 uur bij de ontvanger toe. Ook mails die in het weekend worden verstuurd, zullen pas op maandagochtend ontvangen worden. Het gaat enkel over het interne e-mailverkeer. “Op deze manier geven we onze medewerkers de kans om hun hoofd volledig leeg te maken”, zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt in een persbericht. De supermarktketen wil zo een betere werk-privébalans garanderen. 

Nood is hoog 

Onderzoek van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv) toont aan dat de helft van de Vlaamse werknemers vaak of zelfs altijd bereikbaar is buiten de werkuren. Hetzelfde onderzoek geeft ook aan dat wie structureel bereikbaar is buiten de werkuren, meer stress ervaart. Vorig jaar bleek al uit cijfers van HR-dienstverlener Securex dat het aantal dertigers die meer dan een jaar afwezig zijn van het werk, verdubbeld is in vijf jaar tijd. Dit verzuim wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door ziekten met een psychische oorzaak: angsten, depressie en burn-out. 

Recht op deconnectie 

Vandaar dat de federale overheid overleg over deconnectie en het gebruik van digitale communicatiemiddelen, sinds april 2018 op de agenda zet van het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). In alle ondernemingen die onder de cao-wet vallen, moet de werkgever – op regelmatige tijdstippen – overleg organiseren in het CPBW over deconnectie van het werk en gebruik van digitale communicatiemiddelen. Dat overleg staat in het teken van: ‘het verzekeren van het respect voor de rusttijden, de jaarlijkse vakantie, en andere verloven van de werknemers, én het vrijwaren van de balans tussen werk en privéleven’. De werkgever moet dit puntje ook op de agenda zetten telkens de werknemersvertegenwoordigers uit het comité dat vragen. Het comité kan op basis van dat overleg voorstellen formuleren en adviezen uitbrengen. De afspraken die daaruit voortvloeien, kunnen vastgelegd worden in het arbeidsreglement of in een cao. 

‘Dat verplicht overleg binnen een preventiecomité is een zwaktebod van onze overheid’, vindt professor arbeidspsychologie Hans De Witte (KU Leuven). ‘Vergelijk het met roken. Als jaren geleden besloten zou zijn – zoals de tabaksindustrie wilde – om alleen te praten, dan zou de overheid nalatig bevonden zijn. Want roken is bijzonder schadelijk. Dat is in deze kwestie niet anders: dat constant bereikbaar zijn, is een ernstig probleem voor de gezondheid. Ik noem het grensoverschrijdend werk. Burn-outs zijn een gevolg van het onvermogen om mentaal te recupereren. We zijn geen machines. Mensen moeten batterijen kunnen opladen, daar is geen weg omheen. Dus dan is louter praten onvoldoende. In een gesprek zijn vaak niet alle partners even sterk. De overheid zou met een strenger kader de zwakkeren beter kunnen verdedigen. Bijvoorbeeld door afspraken te verplichten.’

Pauzeren van mailverkeer bij Lidl 

“We voeren deze pauze voor het interne e-mailverkeer in om de privétijd van de werknemers nog meer te respecteren en zo een goede work-life balance te bevorderen. Wie wil, kan wel nog altijd mails sturen, maar zet daarbij niemand onbewust onder druk om na de kantooruren nog met het werk bezig te zijn”, zegt Isabelle Colbrandt, woordvoerder Lidl, in een persbericht.
 
Het pauzeren van het mailverkeer gebeurt alleen voor interne mails binnen Lidl België en Luxemburg. Mails van buitenaf komen wel nog aan. Voor bepaalde departementen en functies, zoals de klantendienst, de bestellers en ontvangers in distributiecentra en de woordvoerders, is een uitzondering gemaakt.

Pobos, adviescentrum gespecialiseerd in burn-out en trauma’s, vindt de maatregel van Lidl een goede zaak. “Het recht op onbereikbaarheid en het bijbehorende gevoel van ontspanning is essentieel om mentaal tot rust te komen. Het fenomeen van mailen na de werkuren kan een belangrijke oorzaak van verhoogde stress zijn, wat kan leiden tot burn-out. Je geest moet de tijd krijgen om te herstellen en te recupereren na een dag vol prikkels. Een maatregel zoals die van Lidl kan zeker bijdragen tot een gezonde work-life balance, vooral voor mensen die moeite ondervinden om zelf hun grenzen te bewaken”, besluit Anouck Heulot, psychologe bij Pobos, adviescentrum burn-outs en trauma’s.

Meer info op senTRAL: 
 

Gepubliceerd op 07-09-2018

  507