Veiligheid

Geen sancties voor langdurig zieken

Wie langdurig ziek is en niet instapt in een traject naar nieuw werk, zal niet bestraft worden. Dat zijn werkgevers en vakbonden overeengekomen. Nu moet de regering het advies nog bekrachtigen.
Wie (te) lang ziek is, moet weer naar de arbeidsmarkt geleid worden. Dat is de filosofie van de regering. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) had daarom een voorstel klaar om mensen een traject naar een job te doen volgen. Wie weigert, zou 10 % van zijn uitkering verliezen. De sociale partners moesten nog hun advies uitbrengen over het voorstel. Het resultaat: de sanctie verdwijnt, maar de extra begeleiding naar een job blijft overeind. Langdurig zieken kunnen bijvoorbeeld deeltijds aan de slag, krijgen een opleiding of worden gestuurd naar een nieuwe job. Wie echt te ziek is, wordt met rust gelaten.
 
Daarnaast lag ook de regeling voor tijdelijke werkloosheid op tafel. In tijden van economische malaise kunnen bedrijven dat systeem gebruiken om werknemers in dienst te houden tot het beter gaat. De regering wou het systeem strikter maken, maar vooral de werkgeversorganisaties zagen dat niet zitten. Ook hier komt een versoepeling.
 
Bevoegde ministers Kris Peeters (CD&V) en De Block reageerden voorzichtig positief op het akkoord van de sociale partners. Nu moet het nog worden goedgekeurd door de regering.
 
 

Gepubliceerd op 15-12-2015

  166