Gehoorbescherming versus omgevingsbewustzijn: hoe beschermt u zichzelf en uw collega’s tegen geluidsoverlast op de werkplek?

Geluid van meer dan 85dB kan het gehoor beschadigen. Een gehoorbeschadiging is permanent. Voorkomen is dus beter dan genezen, zeker in industriële omgevingen waar risico’s continu op de loer liggen. Daarom is het gebruik van gehoorbescherming in dergelijke settings verplicht. Maar dergelijke broodnodige bescherming zorgt dan weer voor extra uitdagingen. Want hoe kunnen uw medewerkers zichzelf beschermen en tegelijk toch belangrijke (geluids)signalen waarnemen?

In dit kader speelt omgevingsbewustzijn (‘situational awareness’) een belangrijke sturende rol. Dit begrip heeft betrekking op de perceptie van bepaalde elementen in de omgeving. Voor militairen, politiemensen en beveiligingsagenten is het bijvoorbeeld van levensbelang om omgevingsgeluiden te horen. Dat geldt uiteraard ook voor arbeiders in de industrie of de bouw.

Via een risicoanalyse kunt u ontdekken welke gehoorbescherming het beste past in een specifieke werkomgeving:

  • Is enkel een goede gehoorbescherming nodig, zonder omgevingssignalen te moeten opvangen?
  • Of is communicatie op grote afstand of in een luide omgeving nodig?
  • Of nog: is veilig werk enkel mogelijk als omgevingsgeluiden goed hoorbaar zijn?

Afhankelijk van de gewenste situatie zijn meerdere gehoorbeschermingsformules mogelijk.

Traditionele gehoorbescherming

Bij een traditionele gehoorbeschermer kan de gebruiker handig switchen tussen een open modus (‘Situational Awareness’) en een gesloten modus. In het eerste geval is hij beschermd tegen lawaai, maar kan hij toch omgevingssignalen opvangen (bijvoorbeeld een heftruck die achteruit rijdt of een alarmsignaal dat weerklinkt) en communiceren met andere personen. Bij een gesloten modus geniet hij een hoge traditionele geluidsbescherming.

Gehoorbescherming met niveau-afhankelijke werking

Het gebruik van gehoorbescherming met een niveau-afhankelijke werking is aan te raden in luidruchtige omgevingen waarbij de drager in staat moet zijn om ook geluiden uit zijn omgeving te horen. Dankzij ingebouwde electronica met een microfoon vangt deze gehoorbeschermer het geluid op, filtert het en stuurt het daarna door naar de oren. Zo kan men beter bepalen uit welke richting alarmen en andere belangrijke signalen komen en blijft face-to-face communicatie mogelijk.

Afhankelijk van het ingestelde niveau blokkeert een oorkap automatisch piekgeluiden boven een bepaald geluidsniveau.

Besteed ook aandacht aan de juiste veiligheidscultuur en correcte informatie

De juiste gehoorbeschermer voor elke specifieke situatie is belangrijk. Maar zonder een correcte veiligheidscultuur en accurate meetgegevens is een duurzame aanpak niet mogelijk. Zowel werkgever als werknemer moeten goed beseffen wat de gevaren zijn van geluidsoverlast en onvoldoende bescherming. Weet iedereen op de werkvloer dat geluid van 80 dB of meer schadelijk is? Adequate voorlichting en operationele tips kunnen werknemers alvast op weg helpen om proactief de gepaste gehoorbeschermer te gebruiken.

Bovendien kan de geluidsbelasting binnen een bedrijf aanzienlijk verschillen per afdeling. Het inzetten van professionele geluidsmetingen kan dit nauwkeurig in kaart brengen, met zowel metingen van de gemiddelde geluidsbelasting als het maximale piekgeluid per werkplek.

Samenvatting

De werkplek is een dynamische omgeving met allerlei veiligheidsrisico’s. Werknemers mogen niet afgesloten worden van de directe werkomgeving. Belangrijke veiligheidssignalen moet steeds duidelijk hoorbaar blijven. Een goede gehoorbeschermer laat communicatie met andere personen op de werkplek intact, verbetert het omgevingsbewustzijn en beschermt de gebruiker tegen lawaaidoofheid. Hierbij is het ook belangrijk dat een gehoorbeschermer comfortabel aanvoelt en goed past. Een verkeerde pasvorm leidt vaak tot een significante vermindering van de algemene geluidsdemping.

Lees meer op senTRAL

Bronnen:


 


Auteur: Geert Van Cauwenberge

Gepubliceerd op 19-08-2020

  10