Generieke Gids 2.0

 De nieuwe versie van de 'Generieke Gids' is beschikbaar.

Met de laatste maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 is er ook een update gepubliceerd waarin de maatregelen en richtlijnen voor de bedrijven worden aangepast. U vindt deze update hier.
Er werden onder meer aanpassingen opgenomen in verband met:
  • social distancing
  • telewerk (zie ook verder)
  • het dragen van maskers
  • collectief vervoer
  • ventilatie en verluchting
Ook wordt de nadruk gelegd op het belang van het naleven van de maatregelen inzake quarantaine en isolatie, en meer in het algemeen op het feit dat alle actoren (werkgevers, werknemers, de interne en externe preventiedienst, het comité voor preventie en bescherming op het werk, de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging…) samen tegen het virus moet strijden om de verspreiding ervan onder controle te houden.
Ook de sectoriële gidsen kunnen nog worden aangepast, als de sectororganisaties dit noodzakelijk achten op basis van de wijzigingen in de generieke gids.


Thuiswerk wordt verplicht
Sinds 1 november geldt er ook een algemene verplichting tot thuiswerken voor alle arbeidsplaatsen waarvoor dat mogelijk is. Het nieuwe ministeriële besluit legt werkgevers de verplichting op om werknemers voor wie telewerk onmogelijk is (zoals in de bouw of productiebedrijven of de zorg) een attest te verstrekken, waarin ook wordt uitgelegd waarom dat niet mogelijk is. De minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft reeds controles aangekondigd, en inspectiediensten zullen werknemers op de werkvloer naar dat attest kunnen vragen. 

Auteur: Joris De Vroey - Edelhart Kempeneers

Gepubliceerd op 02-11-2020

  52