Veiligheid

Geplande inspectiecampagnes voor 2016

Net zoals vorig jaar heeft de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het werk een aantal nationale en regionale campagnes voorzien.

Het gaat zowel om nationale campagnes als om lokale campagnes per sector.
 
Nationale campagnes:
  • Interim: SLIC (Senior Labour Inspectors Committee )-afspraak
  • Bouw: bliksemactie, campagne in samenwerking met de NAVB.
Bij een ‘bliksemactie’ op de bouwplaatsen zullen er heel wat arbeidsinspecteurs worden ingeschakeld. Zij voeren in het hele land acties uit en spitsen zich daarbij toe op zware inbreuken die tot ernstige of zelfs dodelijke ongevallen kunnen leiden. Met directe acties wil de inspectie de ernstige inbeuken op de veiligheid bestrijden. Indien de inspecteurs dergelijke inbreuken aantreffen, worden de werkzaamheden stilgelegd.
 
Lokale campagnes in de sectoren:
  • West-Vlaanderen: huisvuilophaling en verwerking
  • Oost-Vlaanderen: gezins-en bejaardenzorg met uitsluiting van thuisverpleging
  • Antwerpen: metaal
  • Limburg en Vlaams-Brabant: winning van grind, zand, klei en kaolien
  • Brussel: agroalimentaire industrie
  • Henegouwen: opslag en goederenopslag
  • Namen, Luxemburg en Waals-Brabant: stenen slijpen, bewerken en afwerken
  • Luik: dienstencheques.
U zal meer info krijgen via gerichte communicatie aan de betrokken sectoren.
 

Gepubliceerd op 23-02-2016

  120