Veiligheid

Goede praktijken bij Atlas Copco: fietsleasing voor werknemers

Steeds meer duiken er berichten op over de gezondheidsrisico’s van lang stilzitten. Atlas Copco startte dit voorjaar een fietsleaseproject om de werknemers aan te zetten tot meer beweging.  Het bedrijf is een van de eerste multinationals die op grote schaal fietsleasing aanbiedt aan al haar werknemers.Mobiliteitsscan

Atlas Copco startte met de fietsleasing na een uitgebreide mobiliteitsscan die ze liet uitvoeren door het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) Antwerpen. Die scan bracht in kaart waar de werknemers wonen, hoe zij zich naar het werk verplaatsen en welk potentieel er is om mensen te doen overstappen op een duurzaam alternatief.

De mobiliteitsadviseurs van het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) Antwerpen begeleiden gratis werkgevers die werk willen maken van een duurzamere mobiliteit. Zo haalt de provincie Antwerpen auto’s uit de file en krijgt ze meer mensen op de fiets. De mobiscan toonde aan dat er bij Atlas Copco een groot fietspotentieel is.
 

Groot succes

De fietsleasing geeft de werknemers van Atlas Copco in Wilrijk de kans om drie jaar lang een fiets te gebruiken tegen een vast maandelijks bedrag. In ruil verbindt de werknemer zich ertoe om minstens een dag per week de fiets te gebruiken om naar het werk te komen. Na drie jaar wordt de werknemer eigenaar van de fiets.

Het project ging op 1 april 2016 van start en kende een onverwacht groot succes. Meer dan 300 werknemers tekenden meteen in op het project.
 

Stimuleren gezondere levensstijl

Atlas Copco stimuleert hiermee een gezondere levensstijl. Een win-win situatie, want fietsende werknemers zijn een dag per jaar minder ziek dan werknemers die met de wagen komen. De werkgever is blij te zien dat zoveel mensen meteen enthousiast waren voor dit project, dat voortkwam uit een idee van de werknemers zelf.

Naast het fietsleaseproject, werd een fietsvergoeding geïntroduceerd, wat een extra stimulans is om meer de fiets te gebruiken.

Atlas Copco moedigt naast het gebruik van de fiets, ook carpooling sterk aan. Zo zijn de parkeerplaatsen die vroeger gereserveerd waren voor het hoger management omgevormd tot carpoolplaatsen.
 

Pendelfonds

Met de steun van het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) Antwerpen heeft Atlas Copco een subsidiedossier ingediend bij het Pendelfonds van de Vlaamse Overheid om nog meer duurzame mobiliteitsoplossingen in te voeren. Het Pendelfonds is een Vlaams subsidiefonds voor werkgevers die zelf maatregelen nemen om het autogebruik in het woon-werk verkeer terug te dringen.
 

Gepubliceerd op 03-08-2016

  410