Veiligheid

Goedkope handschoen is duurkoop

Welke criteria hanteren bedrijven of werknemers als het gaat om het kiezen van de goede handschoen? Ze baseren zich vaak niet op de harde feiten, zo blijkt. Maar op gevoel, draagcomfort en zo min mogelijk belemmering voor het werk dat zij ermee moeten verrichten.

 
De keuze van handschoenen moet echter tot stand komen door zorgvuldige toetsing aan een eisenlijst. Die maakt snel duidelijk waaraan de handschoen in kwestie moet voldoen. Dit bepaalt meteen welke fabrikanten en typen in aanmerking komen voor een test. Persoonlijke voorkeur heeft dan geen invloed meer op de keuze en dat brengt veilig werken een stap dichterbij.

Veel bedrijven werken met handschoenen die ‘goedkoop’ zijn. Maar goedkoop is hier dikwijls duurkoop. Want door die ‘goedkope’ handschoenen ontstaan er meer verwondingen die een dokters- of ziekenhuisbezoek nodig maken. Ook gooien werknemers vaak nog bruikbare handschoenen weg. Ook die afvalberg kost geld. Zo stapelen de indirecte kosten van de goedkope handschoen zich op.

Hoe kiest u nu wel de juiste handschoen? Een overzicht in vier stappen.
  1. Begin opnieuw: vergeet alle handschoenen die in gebruik zijn. Breng vervolgens alle werkzaamheden en werkplekken in kaart die betrekking hebben op gevaren die niet door bronbestrijding of andere maatregelen voorkomen kunnen worden. Bepaal de typologie van het gevaar. Dat wil zeggen: is er sprake van gevaar op het gebied van snijden, verbranding, chemie (bacteriologisch), mechanica of vibratie?
  2. Maak een lijst met handschoentypen die voldoen aan uw eisen en kies welke u wilt laten testen. Verstrek een vragenlijst om gestructureerd antwoord en ervaringen met de handschoen te inventariseren. Om de laatste stap te maken en tot de juiste keuzes te komen, is een goede interpretatie van de testervaringen van levensbelang. Let er vooral op dat persoonlijke zaken die testpersonen ervaren, ook voor de andere werknemers relevant zijn.
  3. Interpretatie van de eerste testen geeft bevestiging dat de ingezette handschoentypen goed zijn of dat er nog een ander type of soort getest moet worden. Belangrijk is dat de alternatieve handschoen blijft voldoen aan de oorspronkelijke wensen- en eisenlijst voor die werkzaamheden. Om acceptatie op de werkvloer voor het gebruiken van andere handschoenen te bevorderen, is het goed om werknemers te betrekken in de besluitvorming van de uiteindelijke keuze. Bespreek daarom de testresultaten zo breed mogelijk met de toekomstige gebruikers en creëer daarmee meer testbereidheid en de wil om tot de juiste soort handschoen te komen (en deze in een later stadium te gebruiken).
  4. Introductie van de nieuwe handschoenen op de werkvloer. Zorg dat de keuze en de redenen hiervan duidelijk worden gecommuniceerd naar de gebruikers op de werkvloer. Trainingen over handschoenengebruik zijn hierbij van belang. Voorlichting over de gevaren in het werk en hoe hiermee om te gaan, zijn hier een wezenlijk onderdeel van.


Na deze stappen te hebben doorlopen, gaan de handschoenen naar de gebruikers. Bekijk of er een systeem in te voeren valt waarbij de werknemer oude handschoenen moet inleveren tegen nieuwe. Zo is de voorraad beter in de hand te houden en vindt er alleen uitgifte plaats als het ook echt nodig is.

Door kritisch te zijn op de te gebruiken handschoenen kunnen er duidelijke voordelen ontstaan:

  •  meer veiligheid en minder ongevallen
  •  vaak (transparante) kostenbesparing op de langere termijn
  •  meer duidelijkheid over de te dragen handschoenen, ook voor toezichthouders/managers
  •  minder afval
  •  minder verstrekkingsmomentenMeer info op senTRAL:

Overzicht van enkele downloadbare normen in senTRAL:
NBN EN 511 Beschermende handschoenen tegen koude
NBN EN 12477 Beschermende handschoenen voor lassers
NBN EN 374 Handbescherming – Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen
NBN EN 455 Medische handschoenen voor eenmalig gebruik
NBN EN 420 Beschermende handschoenen – Algemene eisen en beproevingsmethoden


Enkele praktische tools op senTRAL:
Toolbox meeting - Handschoenen tegen chemische risico's, Toolbox
Pictogram Gebod (blauw), Pictogrammen
 


 

Gepubliceerd op 23-03-2016

  265