Griepvaccinatie 2020 zal gefaseerd verlopen: eerst de prioritaire groepen

In de strijd tegen het coronavirus zal ook de griepvaccinatiecampagne dit jaar verplicht anders verlopen, onder toezicht van het FAGG. Via interministeriële conferentie op 5 augustus 2020 is een gefaseerde aanpak van de vaccinatiecampagne opgesteld, zowel voor de arbeidsgeneeskunde als voor de vaccinatie door de behandelende arts. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten zal strikt toezien op de correcte toepassing hiervan. Bij overtreding is het mogelijk dat de overtreder verder geen leveringen meer krijgt.


  Van half september tot half november 2020 worden de influenzavaccins alleen aangeleverd aan de doelgroepen die de Hoge Gezondheidsraad in haar advies 9581 heeft gedefinieerd:

 • personeel uit de gezondheidssector;
 • mensen boven de vijftig jaar;
 • risicopersonen én de mensen die onder hetzelfde dak wonen:
  •  zwangere vrouwen ongeacht de fase van de zwangerschap;
  •  chronisch zieken (ook indien gestabiliseerd) vanaf de leeftijd van 6 maanden:
 • longaandoeningen (inclusief ernstige astma);
 • hartaandoeningen (uitgezonderd hypertensie);
 • leverstoornissen;
 • nieraandoeningen;
 • metabole aandoeningen (inclusief diabetes);
 • ernstig overgewicht (BMI > 35);
 • neuromusculaire aandoeningen;
 • immuniteitsstoornissen;
  •  personen die verblijven in een instelling;
  •  kinderen > 6 maanden onder langdurige aspirinetherapie.
Vanaf half november 2020 kan de vaccinatie worden uitgebreid tot de rest van de bevolking.
 
België heeft 2,9 miljoen griepvaccins besteld. Dat zijn er 100.000 meer dan vorig jaar, maar nog te weinig om iedereen in bovenstaande risicogroepen te kunnen vaccineren. Hiervoor zouden naar inschatting vier miljoen dosissen nodig zijn. Het valt dus nog af te wachten hoeveel vaccins er half november zullen beschikbaar zijn voor de mensen die buiten de prioritaire groepen vallen.


Auteur: Edelhart Kempeneers

Gepubliceerd op 10-08-2020

  350