Het draaiboek voor contact tracing COVID-19

De externe diensten voor preventie en bescherming op het werk hebben via Co-Prev een consensusdocument opgesteld voor de contact tracing van het SARS-CoV-2-virus in bedrijven en collectiviteiten. Dit draaiboek voor de arbeidsgeneeskundige diensten is gebaseerd op de richtlijnen uitgaande van de overheid. Het document met drie hoofdstukken en drie bijlagen is ondertussen toe aan een vierde versie (versie 2.0).

 

Het eerste hoofdstuk beschrijft de verschillende definities. Zo wordt duidelijk gesteld wanneer men spreekt van een hoog- of laagrisicocontact. Bijvoorbeeld een face-to-face contact van meer dan 15 minuten zonder fysieke afscheiding zoals een volledig plexischerm, of zonder het correct dragen van een chirurgisch mondneusmasker, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact. Ook een reiziger die terugkeert uit een rode of oranje zone wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.

 

Hoofdstuk twee beschrijft de adviezen na triage van hoog- en laagrisicocontacten. Werknemers moeten na een hoogrisicocontact in thuisisolatie en een PCR-test laten afnemen. De duur van de quarantaine hangt af van het resultaat van de test; ook de verdere stappen worden in dit hoofdstuk beschreven. Na een laagrisicocontact mag de werknemer blijven werken, maar zij of hij moet buitenshuis steeds een masker dragen.

Praktische opsporing van contacten

In het derde hoofdstuk staat de praktische organisatie van contactopsporing bij werknemers beschreven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen zorg- en niet-zorgcollectiviteiten. De personen die in zorgcollectiviteiten wonen of verzorgd worden, behoren namelijk vaak tot de risicogroep voor een ernstig verloop van een Covid-19 infectie. Deze groep omvat ziekenhuizen, woonzorgcentra, instellingen voor personen met een beperking en psychiatrisch verzorgingstehuizen.

Via de afgesproken werking brengt het call center ook de externe dienst op de hoogte van een positief geval. Zo kan de arbeidsarts de werkgever op de hoogte brengen, en risicocontacten tussen de werknemers inschatten.

De hele procedure omvat zeven stappen:

  • contactname door call center
  • identificatie van de index case
  • risicoanalyse
  • identificatie en triage van contacten
  • contactname met contacten
  • maatregelen voor contacten
  • werkhervatting

Op het moment van dit schrijven (eind augustus)  staat deze werking nog niet op punt, en worden de externe diensten slechts zelden of laattijdig op de hoogte gebracht van een positief geval. Maar in de nabije toekomst kan dit een belangrijke bijdrage gaan leveren tot het snel identificeren van besmettingsrisico's in een onderneming en het stellen van adequate preventiemaatregelen.

Documenten

U kunt alle documenten hier downloaden. De eerste twee bijlagen van het Co-Prev document geven een voorbeeld van een risicoanalyse op organisatieniveau voor niet-zorgcollectiviteiten en voor zorgcollectiviteiten. De derde bijlage ten slotte bevat een checklist als leidraad tot triage van een hoog of laag risico contact.

 
 

Auteur: Edelhart Kempeneers

Gepubliceerd op 01-09-2020

  213