Veiligheid

Het gebruik van robots op het werk

Robots zijn de toekomst. Ze zorgen ervoor dat er taken verdwijnen en nieuwe taken ontstaan. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor mensen op de werkvloer. Voor sommigen wordt hun werk bijvoorbeeld eentoniger, maar ook minder gezond. Drukke tijden dus voor de HR – afdeling.

Francel Vos, managing consultant bij Berenschot, heeft zich in het thema robotisering verdiept. Robots gaan volgens haar in de komende jaren de aard en de organisatie van werk sterk beïnvloeden en dus ligt er een duidelijke taak voor de afdeling HR. Toch wordt die taak vandaag de dag nog altijd niet opgepakt. Francel Vos stelt dat veel HR – managers met het probleem worstelen. Ze komen vaak pas in actie wanneer de robotisering vraagt om nieuwe functies. Dit is een reactieve aanpak, maar we zouden moeten evolueren naar een preventieve aanpak.

Wat betekent robotisering voor de werknemer?


Volgens de managing consultant zullen we evolueren naar werk dat eentoniger is en ook ongezonder. Veel functies zullen overgenomen worden door de robots. Daar waar je baan vroeger bijvoorbeeld 12 verschillende taken bevatte, zullen er in de toekomst 10 door een robot overgenomen worden. Wat overblijft, is een beperkt aantal taken aan het begin of het einde van de productielijn. De robotarm doet het werk en mensen moeten hem bevoorraden of instellen. Werk wordt minder uitdagend en ook eenzijdiger qua belasting, dus bijgevolg minder gezond. Toch belicht Francel Vos ook de positieve kanten van het gebruik van robots op het werk. Sommige werknemers zullen de robots fabriceren en onderhouden, wat wel uitdagend werk is. Anderen zullen met de robots samenwerken. Zij moeten zich dus veel kennis eigen maken en ook dat kan boeiend zijn.
 

Wat doet het met de organisatiestructuur?


Robots hoeven niet te slapen, stelt mevrouw Vos. Dit zal vraagstukken oproepen voor de HR – afdeling: hoe ga je roosteren?, hoe denkt je organisatie over 24/7 beschikbaarheid?, etc. Moeten werknemers continu ter beschikking staan, omdat robots dat nu eenmaal ook doen? Dit is echter niet het enige organisatorische vraagstuk. Moet je mensen bijvoorbeeld ook anders gaan belonen, omdat zij andere, minder interessante werkzaamheden uitvoeren?
 

Hoe kunnen we robots inzetten om mensen langer aan het werk te houden?


De inzet van robots op de werkvloer heeft een belangrijk voordeel. Zo kan het mensen helpen om langer aan het werk te blijven. De robots kunnen vies, gevaarlijk en zwaar werk overnemen. Voor een 60 – jarige bouwvakker uit 2016 biedt dat echter weinig soelaas. Die heeft tijdens zijn loopbaan al te veel schade opgelopen, maar de jongere generatie kan hier wel baat bij hebben. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor mensen met een beperking. Mensen met een fysieke beperking kunnen in de toekomst ondersteund worden door allerlei technische hulpmiddelen. Mensen met een cognitieve beperking kunnen ook geholpen worden. Technologie kan het werk immers versimpelen.


Meer info op senTRAL: Wat met welzijn als robots deel van werk overnemen?

Bron: Arbo - online, Weet HRM raad met robots?, 27 mei 2016.

Gepubliceerd op 08-06-2016

  311