Veiligheid

Het nieuwe regeringsakkoord: ingezoomd op welzijn op het werk

In het nieuwe regeerakkoord vormt welzijn op het werk een belangrijke pijler. Er wordt ingezet op een 3W-aanpak: werk creëren in sleutelsectoren, werk voor jongeren en werken werkbaar maken. Dit zijn de eerste stappen naar een ‘volledige’ tewerkstelling tegen 2025: de ambitie van een werkloosheidsgraad van slechts 3 procent. 

Werk werkbaar maken

De bouw is een belangrijke werkgever met meer dan 200.000 werknemers. De strijd tegen sociale dumping, waardoor op 3 jaar tijd 20.000 banen verloren gingen, wordt daarom in de bouwsector opgevoerd. Het doel: meer jobs en goede arbeidsomstandigheden waarborgen.

Verder worden verschillende maatregelen genomen om de gezondheid van werknemers te verbeteren. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de geestelijke gezondheid en de aanpak van burn-out. Volgende maatregelen worden getroffen om de geestelijke gezondheid te bevorderen: 
  1. De mogelijkheid om te deconnecteren wordt ingevoerd, wat ervoor moet zorgen dat werknemers tijdens hun vrije tijd niet gestoord worden voor hun werk. 
  2. Bedrijven met meer dan 100 werknemers moeten een burn-outcoach aanstellen. 
  3. Een kortdurende behandeling aan een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog worden voortaan terugbetaald door de ziekteverzekering als er een doorverwijzing is door de huisarts en in geval van een opname in het globaal medisch dossier.
Er wordt ook ingezet op werkbaar werk voor oudere werknemers. De overheid zal een deel van het loon compenseren en tussenkomen in de rsz-bijdrage wanneer oudere werknemers aangepast werk krijgen (zoals overgang van een regime van nachtarbeid naar dagarbeid of een lichtere functie). 

Het huidige verbod op uitzendarbeid in de verhuissector en binnenscheepvaart wordt opgeheven. De uitzendkrachten zullen dezelfde (veiligheids)opleiding moeten krijgen als vaste werknemers. 

Meer info op senTRAL: 

Gepubliceerd op 03-08-2017

  225