Hittestress: een niet te onderschatten risico

Een tweede hittegolf komt op ons af. Zo’n hittegolf is niet zonder risico’s, zeker voor wie in de hitte moet werken. Hittestress kan zowel tot fysieke als mentale gezondheidsproblemen leiden. We lichten het fenomeen en enkele preventiemaatregelen toe.  

Wat is hittestress?

Wetenschappers zijn er nog niet uit hoe hittestress of een oververhit brein precies tot stand komt. Maar deze denkpiste zou een verklaring kunnen bieden: Bij hitte vloeit er meer bloed naar de huid om daar af te koelen, waardoor er elders bloedtekort kan ontstaan. De celchemie raakt uit evenwicht. Dat doet de darmwand begeven, waardoor de darminhoud in het bloed terechtkomt en het immuunsysteem in overdrive gaat. Waarop de bloedstolling op hol slaat. Al dat gif en de ontstekingsstoffen maken spiercellen kapot, die myoglobine lekken. Dat is belastend voor de nieren, longen en lever. In het slechtste geval vallen een of meerdere van deze organen uit, met de dood tot gevolg. 
 
Hittegolven wegen het zwaarst door in steden. Dat komt door het typisch stedelijk land- en materiaalgebruik: veel wegen en gebouwen, minder groen en water, minder wind. Hierdoor blijft de warmte er langer hangen en blijft de temperatuur hoger dan in het omringende landelijke gebied. De stad verandert in een hitte-eiland. Tijdens windstille nachten kan het temperatuurverschil tussen verstedelijkt en landelijk gebied oplopen tot 8 graden Celsius. 
 

Gevolgen 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat extreme hitte – boven de 26 graden Celsius– leidt tot minder productiviteit, meer agressie, verminderd welbevinden en verscherping van bestaande psychiatrische problemen.
 
Even dieper inzoomen op productiviteitsproblemen. De universiteit van Harvard voerde een experiment uit om het effect van hitte op productiviteit te kunnen achterhalen. Studenten moesten 12 dagen lang denktests afleggen. De ene groep mocht de tests afleggen in een ruimte met airconditioning, de andere groep werkte in de hitte. Het resultaat? De studenten in de koelere ruimte voerden de denktests preciezer en sneller uit. 
 

Preventie

Enkele preventiemaatregelen ter voorkoming van hittestress: 

  • Veel drinken: om dehydratatie te voorkomen.
  • Kortere werkdagen: Werknemers bij Universiteit Gent kunnen tijdens de hittegolf kiezen voor de zomerregeling. De werkdag start en eindigt vroeger. Werknemers moeten 6 uur werken in plaats van 8 uur. In deze hitte is het productiever om minder lang te werken, op de koelste uren van de dag.
  • Regelmatig pauzeren en de hartslag meten: De hartslag van de werknemers met zwaar fysiek werk mag gemiddeld maximum 120 slagen per seconde bedragen. Uit een onderzoek van RSST bij landbouwarbeiders bleek echter dat bij 71% van de werknemers een gemiddelde van 120 slagen per minuut overschreden wordt. Regelmatig pauzeren om tot rust te komen en te drinken is dan ook essentieel.  
  • Natuurlijke ventilatie in gebouwen: Bij nieuwbouw is het aangewezen om natuurlijke ventilatie te bevorderen. De wind kan dan tijdens warme periodes de warmte beter wegvoeren. 
     
Meer preventietips vindt u op senTRAL:
 

 

Gepubliceerd op 03-08-2020

  396