Hoe accuraat zijn applicaties voor geluidsmeting?

Sinds juni 2013 zijn 60% van de mobiele telefoons smartphones: dat zijn meer dan 140 miljoen apparaten. Er zijn intussen ook diverse applicaties voor geluidsmeting beschikbaar, waarbij de ingebouwde microfoon van het apparaat wordt gebruikt (of een externe microfoon voor meer gesofisticeerde applicaties). Het gebruik van deze applicaties kan een grote impact hebben op geluidsonderzoek en geluidsbeheersing op de werkplek, omdat iedere smartphone in principe gebruikt kan worden als dosimeter. Maar de applicatie moet een aantal minimale criteria behalen op vlak van functionaliteit, accuraatheid en relevantie om als acceptabel middel in te zetten op de werkplek. 

NIOSH heeft een onderzoek gedaan naar de accuraatheid van de vele beschikbare applicaties voor geluidsmeting. Het doel hiervan was om na te gaan of men er op kan vertrouwen dat deze applicaties een accurate meting geven van de geluidsniveaus. Daarvoor selecteerden ze een representatieve steekproef van populaire smartphones en tablets die te koop waren in juni 2013. In totaal werden 130 iOS applicaties gedownload, waarvan 10 applicaties de selectiecriteria haalden. Daarnaast werden 62 Android applicaties gedownload, waarvan slechts 4 applicaties gedeeltelijk de criteria haalden. Omdat de selectiecriteria bij de Android applicaties slecht gedeeltelijk behaald werden, was een gelijkaardig onderzoek tussen iOS en Android niet mogelijk. 

De onderzoekers genereerden geluid binnen een 20Hz tot 20kHz frequentie, met niveaus van 65 dB(A) tot 95 dB(A). 3 applicaties behaalden in 2013 metingen die binnen het 2dB(A) referentiekader vielen. Aangezien standaarden aangeven dat geluidsmetinginstrumenten een accuraatheid moeten bezitten van +/- 2dB(A), kunnen een aantal applicaties gebruikt worden in de werkomgeving. 

In november 2016 werd een vervolgstudie uitgevoerd, waarbij externe microfoons werden ingezet om de accuraatheid van telefoonapplicaties te onderzoeken. Deze studie toonde aan dat metingen binnen het 1dB(A) referentiekader mogelijk waren bij gebruik van externe microfoons. Externe, gekalibreerde microfoons verbeteren de accuraatheid en precisie van applicaties voor geluidsmeting sterk. 

In december 2018 volgde een tweede vervolgstudie. De resultaten van deze studie tonen aan dat applicaties met externe microfoons de meeste eisen van de IEC 61672/ANSI S1.4-2014 standaard behalen. 

Conclusie

De uitdagingen blijven groot wanneer smartphones ingezet worden om geluidsblootstelling te meten. Applicaties op de gsm zonder gebruik van externe microfoons kunnen gebruikt worden om een eerste idee te krijgen van de geluidsniveaus op de werkplek, maar bieden onvoldoende precisie. Indien een externe microfoon wordt gebruikt, zijn de resultaten van applicaties beduidend beter. 

Meer info op senTRAL: 

Gepubliceerd op 04-03-2019

  150