Hoe bereken je de ernstgraad voor een medewerker wanneer die na een arbeidsongeval deeltijds het werk hervat?

Wat als je medewerker na een arbeidsongeval terug deeltijds komt werken of het werk hervat met aangepast werk. Hoe moet je dan de ernstgraad voor die medewerker bepalen? Moet de medewerker als aanwezig worden geteld vanaf de eerste dag dat hij terug werkt?

Je vindt een berekening  van de frequentie- en ernstgraad in SenTRAL. Je vindt dit ook terug op de website van Fedris. Er staat echter enkel vermeld dat je, voor de berekening van de werkelijke en globale ernstgraad, het aantal "werkelijk verloren kalenderdagen" in je berekening moet meenemen, niet zozeer wat je moet doen bij bv. een deeltijdse werkhervatting.

Daarom hier wat aanvullende duiding.

Volgens het RIZIV is een werknemer bij deeltijdse werkhervatting nog steeds in ziekteverlof, maar heeft de werknemer de toestemming om een aantal uren te werken. De werknemer is dus nog altijd arbeidsongeschikt. Voor de arbeidsongevallenverzekering en voor de werkgever is er echter niet langer sprake van een 'ononderbroken arbeidsongeschiktheid' zodra de werknemer ook maar ten dele het werk (of aangepast of ander werk) heeft hervat.

Om volledig correct te zijn, zou je voor een dergelijke berekening van ernstgraad rekening moeten houden met de oorspronkelijke functie (uren en inhoud) en dan het verschil in uren berekenen bij de hervatting. Ook zou je een correctiefactor moeten toepassen bij aangepast of ander werk.

Maar gezien de complexiteit van een dergelijke berekening, is de richtlijn voor de berekening van het aantal werkelijk verloren kalenderdagen, te vertrekken van het aantal dagen (al dan niet werkdagen) met een tijdelijke volledige ongeschiktheid tussen de datum van het ongeval en de datum dat het werk hervat kan worden. Je kan het aantal verloren kalenderdagen afsluiten vanaf de eerste dag dat de werknemer het werk hervat, ook al is het deeltijds.

Auteur: Edelhart Kempeneers

Gepubliceerd op 07-01-2020

  387