Hoe is het gesteld met de brandveiligheid van escape rooms in België?

Begin januari vond een brand plaats in een escape room in Polen. Hierbij kwamen vijf tienermeisjes om het leven. Ze hadden geen schijn van kans: de deurklink was er aan de binnenkant van de deur afgeschroefd en weggeborgen - als onderdeel van het spel. Er was geen andere weg naar buiten dan de gesloten deur, de vensters waren met gipsplaten afgesloten. Er bevonden zich brandbare materialen naast verwarmingsinstallaties, de elektrische bedrading was amateuristisch en er stonden kaarsen in de kamer. 

Preventieve maatregelen 

In Polen heeft men daarom beslist controles te laten uitvoeren op de escape rooms: 26 gelijkaardige locaties worden op korte termijn door branddeskundigen geïnspecteerd. Het lange termijn plan is ambitieus: meer dan 1000 locaties moeten een preventief bezoek van de brandweer krijgen. 

En wat doet België?

Naar aanleiding van dit ongeluk in Polen, vroeg kamerlid Gautier Calomne in de Kamercommissie bedrijfsleven aan vice-eersteminister Kris Peeters welke regels in België van toepassing zijn. 

Kris Peeters:“Verschillende normen inzake brandveiligheid zijn van toepassing op escape rooms. Er bestaan algemene basisnormen voor brandveiligheid voor nieuwe gebouwen. Bovendien brengt het feit dat het ook een werkplek is, bijkomende verplichtingen met zich mee rond brandpreventie en evacuatie. Tot nog toe hebben we geen klachten ontvangen over escape rooms. Bij twijfel over de veiligheid van escape rooms op hun grondgebied kunnen burgemeesters aan de brandweer vragen om inspecties uit te voeren."

De algemene veiligheidsverplichting opgelegd aan alle producten en diensten moeten gerespecteerd worden. Wanneer het gaat om gebouwen waar ook mensen worden tewerkgesteld, moet men rekening houden met bepalingen in de Welzijnswet, Codex Welzijn op het Werk en het Algemeen reglement op de Arbeidsbescherming. Daarnaast geleden ook enkele federale basisnomren van het KB van 7 juli 1994 voor “nieuwe” gebouwen. 

Meer info op senTRAL: 

Gepubliceerd op 13-02-2019

  285