Veiligheid

Hoe kunnen werkgevers strijden tegen burn-out?

De meeste werkgevers zijn niet blind voor stress op de werkvloer. 95% erkent dat ze een belangrijke verantwoordelijkheid dragen in de strijd tegen burn-out. Wat kunnen ze doen om hun medewerkers te behoeden van op te branden? Securex geeft hierover meer uitleg.

De werkdruk is gestegen. Daar lijken werkgevers en werknemers het over eens te zijn. Daar de strijd mee aanbinden, is een gedeelde verantwoordelijkheid, van werkgever en werknemer, zegt Securex- onderzoekster Heidi Verlinden.

De nieuwe wet op psychosociale risico's verplicht werkgevers om daar preventief tegen op te treden. Volgens het Securex-onderzoek zal meer dan 80% van de grote organisaties en bijna 60% van de kleine organisaties tegen het einde van dit jaar maatregelen tegen burn-out hebben genomen.

Wie een burn-outbeleid heeft, focust meestal op de analyse van de psychosociale risico's. Op de tweede plaats staat de re-integratie van langdurig afwezigen. De derde vaakst voorkomende maatregel is het rondsturen van vragenlijsten over psychosociale risico's.

Dergelijke maatregelen tegen burn-out kunnen succesvol zijn. Organisaties die al voor 2012 werk maakten van zo'n beleid, noteren minder burn-outs onder het personeel dan bedrijven die later gestart zijn met een burn-outbeleid.

Gepubliceerd op 17-02-2015

  134