Hoe lang blijft een attest voor het besturen van een heftruck geldig en wat moet er gebeuren ter vernieuwing van het attest?

Hoe lang blijft een attest voor het besturen van een heftruck geldig en wat moet er gebeuren ter vernieuwing van het attest? Bijvoorbeeld: Als een heftruckchauffeur zijn of haar diploma behaald in 2019 en het attest blijft 10 jaar geldig, moet er dan pas een opfrissing volgen in 2029 of moet hij of zij terug een volledige opleiding volgen?” Expert Eric van de Plas licht de regels en goede praktijken toe.Bron foto: Fotolia

De wettelijke basis inzake opleiding van heftruckbestuurders is te vinden in de Codex over het welzijn op het werk Art. IV.3-7. Hierin wordt vermeld:

De werkgever treft de nodige maatregelen opdat de mobiele arbeidsmiddelen worden gebruikt in overeenstemming met volgende specifieke bepalingen:
1° mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving mogen alleen worden bestuurd door werknemers die een adequate opleiding voor het veilig besturen van deze arbeidsmiddelen hebben gekregen.
Het is aan de werkgever om te zorgen voor een adequate opleiding. Het is vooral de bedoeling dat de werknemer, met de specifieke heftruck van de werkgever en in de gegeven omstandigheden van de onderneming, veilig kan werken.

In de praktijk zien we dat werkgevers vaak hun toevlucht nemen tot één of andere externe opleidingsverstrekker die ofwel in het bedrijf een opleiding komt geven ofwel de werknemers een vast programma aanbieden in een opleidingscentrum. De opleidingsverstrekkers leveren ook een attest af als bewijs dat een bepaalde opleiding werd gevolgd. Vaak bepalen ze hierin een termijn van geldigheid en dus een aanbeveling om de opleiding op gegeven ogenblik te herhalen of op te frissen.

Dergelijke attesten en termijnen hebben geen wettelijke basis. Zij kunnen wel ingegeven zijn door praktische afspraken tussen instanties, door gebruikelijke regels of geïnspireerd zijn op andere gelijkaardige opleidingsverplichtingen waarin soms wel formelere regels en termijnen gelden.

Conclusie: Het is aan de werkgever zelf (liefst met advies van zijn preventieadviseur) om te bepalen welke opleiding er voor de heftruckbestuurders nodig is en welke termijnen moeten gehanteerd worden voor herhaling van de betreffende opleiding. Een herhaling kan een verkorte versie van de initiële opleiding zijn of het geheel. Dit wordt best geval per geval bekeken.

Nabeschouwing

In de praktijk gaat men er vaak vanuit dat kennis en veiligheidsregels vervagen in de loop van de tijd en dat dus herhaling op gegeven momenten nodig is om de opleiding adequaat te houden. Vaak wordt een veiligheidsopleiding om de 5 jaar herhaald. Kortdurende opleidingen (minder dan een halve dag) worden best in hun geheel herhaald. Als de initiële opleiding een ruim programma was dan volstaat meestal een korte opfrissingssessie van de essentiële veiligheidsaspecten.
Merk op dat het hiernaast ook nodig is dat er gepaste opleiding gegeven wordt telkens er nieuwe/andere heftrucks in gebruik worden genomen of er andere veranderingen worden doorgevoerd.

In het concreet geval van de vraagsteller is het nuttig om een opleidingsprogramma op te stellen in functie van de aard van de onderneming met het vastleggen van redelijke herhalingstermijnen. De ervaren heftruckbestuurders die reeds langer geen opleiding meer gevolgd hebben dienen terug opgevist te worden en eveneens deel te nemen aan de periodieke herhaling van de opleiding.

Meer info op senTRAL:
Heftrucks - Opleiding en online test voor bestuurders

Dit bericht kwam tot stand op basis van een klantenvraag. Het antwoord gaat uit van een praktische, pragmatische benadering en de regels van goede praktijk. Het heeft als doel het inzicht in de materie te verhogen en een hulp te zijn bij de praktische uitvoering van de functie van preventieadviseur interne dienst PBW. Het betreft in geen geval een officieel standpunt of een regel. 

 

Gepubliceerd op 17-06-2019

  117