Hoe management overtuigen om ISO 45001 in te voeren?

Onlangs kreeg ik van de preventiedienst van een grote internationale organisatie die vraag hoe het management kan worden overtuigd om een V&G-managementsysteem volgens ISO 45001:2018 in te voeren. Hieronder vindt u 5 sterke argumenten.
 

1. Het gebruik van de internationale norm ISO 45001:2018 geeft een gemeenschappelijke structuur of kapstok die over verschillende landen kan worden gebruikt. 
 
2. Door de ‘common language’ die wordt gebruikt in de norm is er een makkelijkere communicatie in een internationale context mogelijk. Er zijn vele manieren om over veiligheids- en gezondheidsissues te praten en het gebruik van een internationale norm zorgt voor een gemeenschappelijk taalgebruik en dus een betere communicatie.
 
3. De norm ISO 45001:2018 legt sterk de nadruk op compliancy en compliancy-checks.  Het management is gevoelig voor compliancy.
4. Door het gebruik van een gemeenschappelijke manier van aanpak volgens ISO 45001:2018 zal de organisatie éénduidig moeten bepalen hoe de veiligheids- en gezondheidsprestaties worden gemeten.  Dit geeft de directie een duidelijk beeld van hoe de V&G-prestaties in de verschillende business units, vestigingen en/of landen evolueren.  Vaak heeft de directie weinig zicht op de V&G-prestaties door het gebruik van verschillende indicatoren en verschillende definities van wat nu juist een ongeval of een bijna-ongeval is.  ISO 45001:2018 dwingt de organisatie een beetje in de richting van eenvormige indicatoren.
 
5. Er zijn verschillende manieren om aan veiligheid en gezondheid te werken.  ISO 45001:2018 is hiervan een ‘best practice’.  Het gebruik staat los van certificatie: er kan perfect een ISO 45001-managementsysteem worden ingevoerd zonder dat er sprake is van certificatie van dit V&G-managementsysteem.

Lees meer over ISO 45001 op senTRAL.

Auteur: Jan Dillen


 
 

Gepubliceerd op 04-02-2019

  230