Veiligheid

Hoe organiseer ik een debriefing na een arbeidsongeval?

Het hoofddoel van een preventieadviseur is het aantal arbeidsongevallen (en beroepsziekten) zo laag mogelijk houden. We zijn duidelijk op de goede weg, aangezien het aantal arbeidsongevallen op de arbeidsplaats een dalende evolutie kent. Indien er zich op het werk toch een arbeidsongeval voordoet, is het zeer belangrijk om herhaling te voorkomen. Om te achterhalen hoe zoiets voorkomen kan worden, is een arbeidsongevallenonderzoek noodzakelijk. Om een arbeidsongevallenonderzoek uit te voeren, is een debriefing na het arbeidsongeval van groot belang. Maar hoe begin je hieraan?


 
Bezoek ter plaatse
Wanneer er zich een (ernstig) arbeidsongeval voordoet, wordt het sterk aangeraden om de plaats van het ongeval te bezoeken. Op die manier kan je feiten, de eerste gegevens van het slachtoffer en andere nuttige informatie verzamelen. Neem tijdens dit bezoek ter plaatse ook zoveel mogelijk beeldmateriaal (foto’s en video’s) om achteraf te kunnen opnemen in het omstandig verslag.
Eventueel kunnen tijdens of na het bezoek ter plaatse ook nog directe acties genomen worden om de omgeving veilig te stellen.
Debriefing: wie en wat?
Plan daarna zo snel mogelijk een debriefing. In zo’n debriefing wordt het ongeval overlopen met alle vereiste aanwezigen. Dit zijn veelal:
 • het slachtoffer;
 • eventuele getuigen;
 • de preventieadviseur;
 • de eerste verantwoordelijke en/of het diensthoofd;
 • een medewerker van de opleidingsdienst;
 • medewerkers van het CPBW bij een (zeer) ernstig ongeval.
Vraag steeds om de betrokken PBM’s, werkkledij, gereedschappen, enz. mee te brengen naar de debriefing. Deze kunnen bijdragen tot het onderzoek.
Voorbereiding debriefing
Een debriefing vraagt een goede voorbereiding. Alle elementen die kunnen bijdragen tot het schetsen van een volledig beeld van het ongeval moeten bevraagd worden. Tijdens de voorbereiding kan men rekening houden met onderstaande zaken:
 • Is er een werknemersfiche?
 • Datum aangeworven + in huidige functie?
 • Is het slachtoffer nog onder peterschap?
 • Functieprofiel?
 • Leeftijd slachtoffer?
 • Volgde het slachtoffer een opleidingstraject? Is de inhoud van de opleiding gekoppeld aan het ongeval?
 • PBM – CBM – instructies voorgeschreven/beschikbaar?
 • Lastenboeken en overeenkomsten?
 • Etc.
Tijdens de debriefing
Tijdens de debriefing is het allereerst van belang om ervoor te zorgen dat het slachtoffer zich rustig voelt. Hij of zij mag de debriefing niet ervaren als een ondervraging of terechtwijzing. Het is daarom belangrijk om de debriefing te starten met een duidelijke omkadering van het doel ervan. Vertel daarbij dat 100% eerlijkheid belangrijk is en dat hierbij geen bestraffing volgt. Het doel van de debriefing is louter om de objectieve oorzaken toe te lichten. Het is ook belangrijk dat het slachtoffer zijn volledige verhaal kan doen. Sta daarom geen onderbrekingen toe door andere aanwezigen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat het slachtoffer zich geïntimideerd voelt, toeklapt of zijn/haar verhaal wijzigt. Het doel van de debriefing is om uiteindelijk een maximum aan feiten te verzamelen in alle openheid. Op die manier kunnen maatregelen geformuleerd worden om te vermijden dat dergelijke arbeidsongevallen zich in de toekomst nog zullen voordoen.
 
Meer info op senTRAL:
Arbeidsongeval
Wat te doen bij een arbeidsongeval?

Gepubliceerd op 12-06-2017

  328