Veiligheid

Hoe stofvorming beperken tijdens afbraakwerken?

Het INRS publiceerde recent een nieuwe gids met goede praktijken om ondernemingen te helpen en bouwheren te sensibiliseren. Deze brochure sluit aan op een studie over diverse afbraakwerven.
Het gaat onder meer om de volgende activiteiten:

  • uitruiming van recente en oude gebouwen;
  • snijden met de snijbrander;
  • interieurafbraak.

Bij deze activiteiten komt ontzettend veel stof vrij dat een risico kan vormen voor de gezondheid.
Bepaalde stoftypes zijn door hun specifieke eigenschappen extra gevaarlijk. Denk aan houtstof, kristallijne silica, lood, asbestvezels, ...

De studie van het INRS leert ons dat de blootstelling aan stof het grootst is bij uitruimingswerken. Dikwijls gebeuren deze werkzaamheden immers manueel, met voorhamers, houwelen, ...
De studie toont ook aan dat bij het snijden van metalen elementen met de snijbrander, veel rook ontwikkeld wordt. 

Risicopreventie

Voor de preventie van risico's met betrekking tot blootstelling aan stof moeten technische keuzes worden gemaakt die de emissies beperken, bijvoorbeeld door waar mogelijk te demonteren in plaats van te breken. Men kan ook het stof met water bestrijden en het puin bevochtigen om te voorkomen dat het stof weer gaat zweven tijdens de verwijdering. Ook ventilatie van de werf kan de concentratie stof in de lucht verminderen.

U kunt het volledige dossier raadplegen op de website van het INRS (alleen in het Frans).

Meer info op senTRAL:

Stofbeperking bij afbraakwerken (nieuws)

 

Gepubliceerd op 10-04-2017

  331