Hoe streng worden werkplaatsen gecontroleerd op inbreuken van de coronamaatregelen?

Al duizenden bedrijven zijn betrapt op inbreuken op de coronaregels, zo schrijft ‘De Tijd’ vandaag. Maar slechts een kleine fractie van die vaststellingen wordt doorgegeven aan het gerecht. De handhavers lieten het meestal bij een waarschuwing of een minnelijke schikking van 1.500 euro.
 

De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk heeft een inspectiestrategie voor de controles op de naleving van de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De inspecteurs moeten nagaan of in de bedrijven voldoende wordt toegekeken op social distancing, het gebruik van mondmaskers, ventilatie enzovoort.

De cijfers tot en met augustus

Een vraag in het federale parlement leverde al enkele cijfers op van die handhavingsacties. Van 18 maart tot 28 augustus voerde de dienst 4.700 controles ter plekke bij werkgevers, waarvan het grootste deel voor de zomervakantie. Daarnaast werden 1.630 controles op afstand uitgevoerd, aan de hand van een checklist die telefonisch wordt overlopen. Die methode werd grotendeels tijdens de lockdown in maart en april toegepast.

De resultaten die de FOD aan het parlement verstrekte gaan ook nog maar tot eind augustus. In die periode werden er inbreuken vastgesteld op 3.223 gecontroleerde werkplaatsen. De handhavingscijfers blijken ook regionaal zeer verschillend, stelt ‘De Tijd’ vast: in de provincie Antwerpen werden 671 werkgevers betrapt bij 112 controles op afstand en 763 controles ter plaatse, in Oost-Vlaanderen waren 1.064 werkplaatsen niet in orde bij 328 controles op afstand en 1.198 ter plaatse, in de provincie Luik werden 122 inbreuken vastgesteld bij 125 controles op afstand en 208 ter plaatse, in het Brussels Gewest zijn 198 werkgevers betrapt bij 66 controles op afstand en 266 controles ter plaatse.

Waarschuwingen en boetes

Vanaf de lockdown tot september werden in totaal 84 bedrijven gesloten vanwege corona-inbreuken. Dat is de uiterste consequentie van dergelijke inbreuken, en het kwam maar zo ver voor een fractie van de vaststellingen. In de meeste gevallen (3.039) werden enkel waarschuwingen gegeven. In 168 gevallen kregen werkgevers een termijn opgelegd om de regels na te leven. In 15 gevallen werd een pro-justitia opgesteld om de zaak te melden aan het gerecht.

Sommige inbreuken kwamen ook via de politie bij het gerecht, bijvoorbeeld wanneer die vaststelde dat werknemers samengepakt zaten in een bestelwagen zonder mondmasker, of dat mensen in kleinere handelszaken te dicht bij elkaar moesten werken. Die werkgevers kregen dan een minnelijke schikking opgelegd van 1.500 euro.

Danny Meirsschaut, voorzitter van de raad van arbeidsauditeurs, zegt in de krant dat in eerste instantie vooral is ingezet op waarschuwingen en het laten regulariseren van de situatie. “Er zijn maar weinig zaken doorgespeeld aan het openbaar ministerie. Toen er in augustus een corona-uitbraak was bij het vleesverwerkend bedrijf Westvlees in Staden, stelden we vast dat bij dat bedrijf al controles hadden plaatsgevonden en alleen opmerkingen waren geformuleerd. (…) Het valt wel op dat vooral kleinere werkgevers in de fout gaan. En we moeten ook concluderen dat het niet de spuigaten uitloopt. We worden niet overspoeld met dossiers.”


Auteur: Joris De Vroey

Gepubliceerd op 28-10-2020

  46