Veiligheid

Hoe tevreden is de HSE-professional zelf?

Barometer -icon

HSE barometer #2

Dit is telkens weer een opvallend resultaat van de jaarlijkse HSE-barometer: HSE is kennelijk een dankbare functie, die door heel gemotiveerde mensen wordt uitgeoefend. Maar ze blijven ook realisten.

De enquête voor de recentste barometer werd uitgevoerd in december 2016 door het onafhankelijke onderzoeksbureau iVOX en bevroeg bijna 2.000 respondenten: preventieadviseurs, milieucoördinatoren, maar ook directieleden, bedienden en arbeiders.

Eén van de sleutelvragen in deze enquête peilt naar de motivatie van de HSE-professionals. Is de preventieadviseur in kleine bedrijven nog de ‘Chinese vrijwilliger’ en in grote ondernemingen een bureaucratische lastpost? Die clichés hebben hun beste tijd gehad.

De HSE barometer vraagt de preventieadviseurs en milieucoördinatoren of ze hun functie aan anderen zouden aanbevelen en daar meteen een score op te plakken. Vier op de vijf van hen zou hun aanbeveling een score tussen 7 en 10 geven.

Infografiek _jobtevredenheid -NL

Zeer gemotiveerd

Deze professionals antwoorden quasi unaniem (99%) dat ze deze taak (heel) graag doen en zijn er tevreden over (92%). Maar ook de groep die een lage aanraadscore ( 0 tot 4) geeft blijkt daarom zelf nog niet ontevreden over het werk. Van die groep is een derde nog steeds tevreden over de taak en de helft voert de functie graag uit.

De vragen die peilen naar de intrinsieke motivatie bevestigen dat HSE-professionals met volle overtuiging werken.

96% van de respondenten vervult zijn/haar taak uit volle overtuiging, hoewel zij vrijwel allemaal (94%) vinden dat dit zeer veel werk vraagt. Bovendien wil amper 20% zich beperken tot de wettelijke naleving. Stellingen als dat “Enkel in orde zijn met de wetgeving is voldoende” of “De procedures worden enkel gevolgd omdat de wetgeving die vereist” worden door acht op de tien respondenten afgewezen.

Minpunten

Maar die opvallend positieve waardering belet niet dat drie op de vier ondervraagden de administratieve last van hun functie als een minpunt ervaren. Zij gaan akkoord met de stelling “Ik spendeer meer tijd aan administratie dan aan V zaken op de werkvloer zelf”.

Ook over het beeld dat collega’s hebben over hun functie maakt de helft van de HSE-professionals zich niet teveel illusies. Bijna de helft voelt zich vaak niet begrepen in zijn of haar organisatie.

De waardering van de eigen autonomie ten slotte blijkt ook een stuk kleiner dan die van de functie zelf. Bijna drie op vier (71%) vinden dat ze meer zouden kunnen realiseren als ze meer beslissingsbevoegdheid zouden hebben.

-- tekst: Joris De Vroey -- infografiek: Kristel Weyns

Lees ook:

HSE Barometer #1: Een derde van de medewerkers kent de preventieadviseur niet 
HSE Barometer #2: Hoe tevreden is de HSE-professional zelf?
HSE Barometer #3: Ruim een kwart van de incidenten en ‘near-misses’ wordt niet geregistreerd

HSE Barometer #4: E-learning wint veld

HSE Barometer #6: Technologie is evident, maar HSE-software blijft achter

HSE barometer #7: Wat verwachten HSE-professionals van hun takenpakket?

HSE barometer #8: Sociale media krijgen weinig vertrouwen in HSE-beleid

Gepubliceerd op 17-05-2017

  182