Veiligheid

Hoe vermijd je valpartijen?

Uitglijden, struikelen, een misstap of evenwichtsverlies… Een valongeluk is snel gebeurd. De mogelijke gevolgen zijn niet alleen verstuikingen, kneuzingen of breuken, maar soms ook korte of langere afwezigheid. Met deze voorzorgsmaatregelen verkleint u de kans op valongelukken van uw medewerkers of uzelf tot een minimum.

Verschillende factoren kunnen aan de basis liggen van een val. Denk maar aan afgeleid zijn, jezelf (te) snel verplaatsen, een natte of beschadigde vloer, gemorste producten, niet aangepaste schoenen, losse kabels, papier, dozen of afval op de grond of onvoldoende verlichting.

Risicoanalyse is ook hier een prioriteit. Situaties met valrisico op begane grond dient u vooraf te (laten) inventariseren en beoordelen. Inventarisatie omvat ook ongevalsregistratie en meldingen van onveilige situaties. In een volgende stap kunnen adequate maatregelen worden genomen om arbeidsongevallen door vallen te voorkomen.

Vermijd valpartijen met deze 10 tips:
  1. Ruim eerst op als de werkplek niet op orde staat. Laat geen materialen rondslingeren en verwijder alle materialen die niet meer nodig of nuttig zijn.
  2. Zorg voor een gereinigde, propere werkvloer.
  3. Zorg voor een voldoende afvoer van water op plaatsen waar kans is op overtollig vocht.
  4. Werk ordelijk en overzichtelijk. Orde en netheid helpen veel val- en struikelpartijen voorkomen. Het is eenvoudig, niet duur en het werk verloopt efficiënter.
  5. Ruim gemorste producten onmiddellijk op.
  6. Gebruik een automatische slanghaspel of hang kabels op aan een daartoe voorziene haak.
  7. Zorg voor voldoende opbergruimte voor gereedschappen, onderhoudsmateriaal, wisselstukken en onderdelen.
  8. Zorg dat beschadigingen in de vloer hersteld worden.
  9. Voorzie voldoende en juiste verlichting.
  10. Controleer of de werk- en veiligheidsschoenen voldoende antislipkwaliteiten hebben.

Gepubliceerd op 16-04-2018

  284