Veiligheid

Hoe waterdicht is CE-markering?

Een product met een Europees CE – logo zou per definitie veilig moeten zijn, maar is dat ook zo?

Het rapport ‘Producten op de Europese markt: CE-markering ontrafeld’ beschrijft enkele pijnpunten van de CE – markering. Volgens dit rapport zou het geen waterdicht systeem zijn. Zo zouden producenten elk jaar gemiddeld achthonderd producten van de Europese markt moeten halen die onder het CE-systeem vallen, omdat ze onveilig of ongezond zijn.

De regelgeving is zo complex dat het soms niet duidelijk is aan welke regels moet worden voldaan. De prikkels om CE-regelgeving na te leven zijn niet groot, waardoor economische belangen het soms overnemen van publieke belangen zoals gezondheid en veiligheid.

Er is dus nood aan versterkt toezicht. Het gaat om één Europese markt, maar het toezicht op die markt is verdeeld over de nationale toezichthouders van de afzonderlijke lidstaten. Deze blijken niet allemaal even streng te zijn in hun toezicht. Bovendien kunnen marktpartijen zelf kiezen in welk land zij hun product op de markt brengen. Tot slot zouden de toezichthouders van de lidstaten ook hun inspectieresultaten meer moeten uitwisselen.

Meer info op senTRAL:
Europese Reglementering - Veiligheid en gezondheid van materieel - De CE-markering

Gepubliceerd op 06-02-2017

  277