Hoeveel COVID-19-besmettingen gebeuren op de werkplek?

 Na acht maanden van besmettingsgolven kunnen enkele statistische conclusies gemaakt worden over de rol van de werkplek op de verspreiding van de pandemie. De beroepsziekteverzekeraars bieden daarvoor interessante cijfers.
 
 

In een eerder artikel  meldden we al de 7.158 aangiften van COVID-19 als beroepsziekte bij Fedris. Vier op vijf van die aangiften gingen uit van verzorgingspersoneel.

In een recent wetenschappelijk artikel zijn nu ook gelijkaardige cijfers verschenen van INAIL, de Italiaanse autoriteit voor de schadeloosstelling van werknemers. 19,4% van de COVID-19 besmettingen werden daar teruggeleid tot de werkplek, 71,6% van de aanvragen gingen uit van werknemers actief in de sector ‘activiteiten op het gebied van menselijke gezondheid en maatschappelijk werk’.

(foto: Unsplash - HH E)
 
Risico’s per sector

In mei van dit jaar werden in Italië 43.399 schadevergoedingsclaims geregistreerd door INAIL. De verschillende sectoren werden op basis van risicoanalyses opgedeeld in verschillende klassen. Voor de sector ‘menselijke gezondheid en maatschappelijk werk’ werd het risico ingeschat als “hoog”. ‘Huishoudens ...’ (vergelijkbaar met dienstencheques) en ‘openbaar bestuur en defensie...’  kregen de klasse “middelhoog risico”.  De sectoren ‘onderwijs’, ‘Kunst, amusement en recreatie’ en ‘overige diensten’ werden beschouwd als “middellaag risico”. Voor alle overige sectoren werd de klasse “laag risico” toegekend.

In 19,4% was de SARS-CoV-2-infectie op de werkplek opgelopen. De verdeling van de betrokken economische sectoren komt overeen met de activiteiten die in de lockdown-periode als risicovol werden geclassificeerd. De economische sectoren met een hoog of middelhoog risico op COVID-19-infectie waren goed voor 82% van de schadeclaims, hoewel ze op het terrein maar ongeveer 25% vertegenwoordigen van de werknemers die actief bleven tijdens de lockdown. De economische sectoren die het meest betrokken waren, waren menselijke gezondheids- en sociale werkactiviteiten, met 71,6% van het totaal aantal aanvragen. Maar beroepsschadeclaims omvatten ook werknemers in vlees- en pluimveeverwerkingsfabrieken, winkelbedienden, postbodes, apothekers en schoonmaakpersoneel.

Maatregelen koppelen met veiligheid op het werk

De schadeclaims tonen aan dat een aanzienlijk aantal besmettingen als werkgerelateerd worden gerapporteerd. Dit onderstreept het belang van strategieën voor risicobeheer, het voorkomen van het ontstaan ​​van nieuwe epidemische clusters door versterking van de teststrategieën, effectieve tracering van contacten, en koppelingen met de gezondheid en veiligheid op het werk en aanverwante bewakingssystemen.


Auteur: Edelhart Kempeneers

Gepubliceerd op 23-10-2020

  209