Veiligheid

HSE TrendCatcher - Result #1: ISO-managementsystemen in de toekomst

Volgens 53% van de respondenten van de HSE TrendCatcher is al minstens één ISO-managementsysteem geïmplementeerd in hun bedrijf. In de meeste gevallen is dat de ISO 9001. Van de bedrijven die nog geen ISO-managementsysteem hebben, plant 14% om er wel één (of meer) te implementeren in het komende jaar. Hun voornaamste motivatie is het verhogen van het veiligheidsniveau. Een vijfde van de respondenten vindt ISO managementsystemen zelfs essentieel voor het succes van het HSE management. 

Dit blijkt uit een onderzoek van Wolters Kluwer: de HSE TrendCatcher. 

Het onderzoek werd uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau Verdantix (UK) in november 2017. Bijna 1.300 respondenten namen deel.

Belang van ISO managementsystemen 

22% van de respondenten vindt dat ISO managementsystemen essentieel zijn voor het succes van het HSE management. Ze geven dan ook aan dat de managementsystemen regelmatig gebruikt worden. 
43% beschouwt de ISO managementsystemen als waardevol voor het HSE management. 19% hiervan gebruikt de systemen daarom telkens wanneer het gebruik gepast is. 24% van de respondenten die de managementsystemen waardevol vindt, gebruikt ze echter weinig. 
 
Volgens 21% van de respondenten zijn ISO managementsystemen niet nodig. Ze vinden een bedrijfseigen systeem voldoende voor een succesvol HSE management. 

Reden van implementatie

Volgens de directieleden is de voornaamste reden voor implementatie het verhogen van het veiligheidsniveau (49%). Ook het voldoen aan eisen van interne of externe partijen speelt een belangrijke rol (43%). Op de derde plaats komt het verbeteren van het milieubeleid, met 37%. 
 
Volgens 36% van de respondenten is het bedrijfsimago een grote drijfveer achter het implementeren van een managementsysteem. Gemoedsrust (22%), commercieel voordeel (18%) en een concurrentieel sterkere positie (14%) zijn eveneens belangrijke redenen. 

ISO-normen in het volgende jaar

De norm waarin HSE professionals het komende jaar het meest in willen investeren is de ISO 45001 (12%). Dit is te verklaren door de recente omzetting van OHSAS 18001 naar ISO 45001 (veiligheid), waardoor certificatie voor deze norm pas sinds dit jaar mogelijk is. Op de tweede plaats komen zowel de ISO 14001 (milieu), de ISO 50001 (energie) als de ISO 27001 (informatiebeveiliging), met 6%. En nog 5% van de HSE professionals zouden graag willen investeren in de ISO 9001 (kwaliteit) in het komende jaar. Voor de ISO 22001 (voedselveiligheid) is dit 3%.
 
Bij de directie zien we een volledig verschillende focus. Slechts 3% wil in het komende jaar investeren in de ISO 45001. De meeste directieleden willen investeren in de ISO 27001 (13%). Ook dit valt te verklaren: de GDPR-verordening ging in mei 2018 van kracht. Verder wilt de directie investeren in de ISO 14001 en de ISO 50001 (beide 9%). 3% van de directieleden geeft aan in het komende jaar te willen investeren de ISO 9001 en 2% in de ISO 22001. 

 
Ontdek volgende week de resultaten over de toegenomen combinatie met security. 

In deze reeks: 

Gepubliceerd op 07-06-2018

  695