HSE TrendCatcher - Result #2: HSSEQ, HSE-professional draagt verschillende petjes

70% van de HSE-professionals heeft, naast HSE-taken, ook nog andere verantwoordelijkheden. Voor de preventieadviseur is dit meestal security (‘S’) en voor de milieucoördinator meestal kwaliteit (‘Q’). Vooral in de bouwsector neemt de HSE-professional vaak extra rollen op. Hoe kleiner het aantal medewerkers en hoe lager het risicoprofiel van het bedrijf, hoe vaker extra taken aan de HSE-professional worden toebedeeld. 

Dit blijkt uit een onderzoek van Wolters Kluwer: de HSE TrendCatcher.
Het onderzoek werd uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau Verdantix (UK) in november 2017. Bijna 1.300 respondenten namen deel.

Gepubliceerd op 20-06-2018

Preventieadviseur vaak ook verantwoordelijk voor security, milieucoördinator voor kwaliteit

De meeste respondenten (55%) spenderen meer dan 75% van hun tijd aan HSE-taken. 12% besteedt 50-75% van zijn/haar tijd aan HSE-taken en 15% van de respondenten 26-50%. Maar ook 18% van de HSE-professionals is minder dan een kwart van de werktijd bezig met HSE-taken. 
 
Bij 27% van de preventieadviseurs behoort, naast HSE, ook security tot het takenpakket. Daarmee is dit de vaakst voorkomende extra taak van de preventieadviseur. Op de tweede plaats komt kwaliteit met 24%, gevolgd door facility (13%), voedselveiligheid (8%), onderhoud (7%), operations (6%), HR (6%), management assistent (5%) en andere (23%).
 
Voor milieucoördinatoren is kwaliteit het domein waarop zij het vaakst bijspringen (38%). Daarnaast neemt de milieucoördinator ook vaak taken op van operations (14%), facility management (9%), voedselveiligheid (5%), onderhoud (5%), management assistent (5%) en andere (14%). 

Vooral in de bouw neemt de HSE professional extra taken op zich

82% van de HSE-professionals in de bouwsector nemen bijkomende taken op zich. Vooral kwaliteit (46%) en security (33%) wordt hier vaak aangegeven. 
 
De sector waar eveneens veel bijkomende verantwoordelijkheden worden toegewezen aan de HSE-professional, is de transportsector (72%). Ook hier worden voornamelijk taken op vlak van kwaliteit (41%) en security (37%) bijkomend toebedeeld. 
 
In de andere sectoren krijgen de HSE professionals eveneens vaak bijkomende taken: industrie (69%), diensten (67%) en overheid/opleiding/gezondheidszorg (66%).

Of de HSE professional extra taken opneemt, hangt af van het bedrijf

Bij bedrijven met minder dan 50 werknemers, nemen 82% van de HSE-professionals extra rollen op. Als het bedrijf tussen de 50 en 200 werknemers tewerkstelt, krijgt 80% bijkomende verantwoordelijkheden. Bij bedrijven met tussen de 200 en 500 werknemers geven 75% van de respondenten aan bijkomende rollen te vervullen. Bij bedrijven met meer dan 500 werknemers is dit nog slechts 53%. 
 
Vooral in bedrijven met een laag risicoprofiel zullen de HSE professionals extra rollen opnemen (78%). Bij middelmatige risico’s is dit nog 72% en bij hoge risico’s 55%. 
result-2-hse-trendcatcher-2018nl
HSE TrendCatcher - meerdere petjes
  717