HSE TrendCatcher - Result #4: 2 op 3 kampt met hoog stressniveau, toch heeft slechts 43% van de bedrijven psychosociaal preventieplan

Volgens 2/3de van onze respondenten zijn zowel het algemeen als het individueel stressniveau hoog. De directieleden schatten het algemeen stressniveau lager in dan de HSE-professional en de werknemers. Ondanks de alarmerende resultaten, beschikt slechts 43% over een psychosociaal preventieplan. De bedrijven die een psychosociaal preventieplan hebben uitgerold, bevinden zich voornamelijk in de industriële- en bouwsector en worden gekenmerkt door een groot aantal werknemers. 

Dit blijkt uit een onderzoek van Wolters Kluwer: de HSE TrendCatcher. 
Het onderzoek werd uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau Verdantix (UK) in november 2017. Bijna 1.300 respondenten namen deel.
 

Hoog algemeen en individueel stressniveau

In de HSE TrendCatcher vragen we om zowel het algemeen stressniveau voor de gehele organisatie als het individueel ervaren stressniveau te omschrijven. 
Twee derde van de respondenten vindt het algemeen stressniveau hoog. 16% van de werknemers omschrijft het stressniveau zelfs als zeer hoog (ten opzichte van 2% van de directieleden en 7% van de HSE-professionals). Vooral de directieleden zullen vaak aangeven dat het stressniveau beperkt is: 36%, in vergelijking met 21% van de HSE-professionals en 13% van de werknemers. 
 
Op individueel vlak zien we gelijkaardige resultaten terugkeren. Het stressniveau wordt ook hier het vaakst als hoog omschreven, met 59%. Alle drie de groepen respondenten geven wel vaker aan dat ze in lage mate stress ervaren: 31% van de directieleden, 30% van de HSE-professionals en 27% van de werknemers omschrijven hun individuele stressniveau als laag. Net zoals bij het algemeen stressniveau, zullen ook hier de werknemers het vaakst aangeven toch een zeer hoog stressniveau te kennen: 13%. 

(Volledig) psychosociaal preventieplan ontbreekt in meer dan de helft van de bedrijven 

Ondanks het feit dat het stressniveau alarmerend hoog is, beschikt slechts 43% van de bedrijven over een psychosociaal preventieplan ter voorkoming van stress en burn-out. 34% van de bedrijven beschikt ook wel over een psychosociaal preventieplan, maar geeft aan dat het plan nog niet volledig is. 
 
De industrie- en bouwsector doen het op dit vlak het best: ongeveer de helft van de bedrijven heeft een preventieplan uitgerold. 
 
Hoe meer werknemers, hoe meer kans dat men over een preventieplan beschikt: in 54% van de bedrijven met meer dan 500 werknemers bestaat dit plan. In vergelijking: voor de bedrijven met minder dan 50 werknemers is dit slechts 27%. 
 
Benieuwd naar de andere resultaten? Ontdek volgende week de resultaten over het gebruik van apps. 
 
In deze reeks: 
- Stress en psychosociaal preventieplan 
- Apps 
 

Gepubliceerd op 24-07-2018

  315